موضوعات
مازندران

توجه ویژه استاندار به شورای ورزش همگانی

نویسنده: پژواک اشرفی خبرنگار
استاندار مازندران شورای ورزش همگانی را بسیار جدی گرفته و انگار برنامه‌های زیادی برای تقویت این بخش مهم و تاثیرگذار دارد. با وجود استعدادهای زیاد ورزش مازندران در بخش‌های گوناگون، تاکنون آن‌گونه که انتظار می‌رفت تلاش‌ها و کوشش‌ها برای ترقی و رونق این بخش مؤثر نبوده و هنوز کارهای نکرده و راه‌های نرفته زیادی وجود دارد که باید انجام داده شود...
1396/09/13
استاندار مازندران شورای ورزش همگانی را بسیار جدی گرفته و انگار برنامه‌های زیادی برای تقویت این بخش مهم و تاثیرگذار دارد. با  وجود استعدادهای زیاد ورزش مازندران در بخش‌های گوناگون، تاکنون آن‌گونه که انتظار می‌رفت تلاش‌ها و کوشش‌ها برای ترقی و رونق این بخش مؤثر نبوده و هنوز کارهای نکرده و راه‌های نرفته زیادی وجود دارد که باید انجام داده شود. اگرچه استاندار پیشین مازندران، ناآشنا به ورزش نبود و بیشتر از حد انتظار با ورزشکاران و ورزشی‌های استان آشنا بود، اما آن‌گونه که توقع می‌رفت شناخت او نتوانست کارهای روی زمین مانده و ضروری برای توسعه ورزش همگانی را به سرانجام برساند.
وزارت ورزش و جوانان مسئولیت‌های مهمی دارد و ورزش کشور آن‌قدر مشکل دارد که شاید  توجه ویژه به ورزش همگانی در میان آنها آن‌قدرها هم ضروری جلوه نکند و نمود عینی و ملموسی نداشته باشد. اداره کل ورزش و جوانان هم بودجه‌های خود را باید بیشتر در بخش عمرانی یا توسعه ورزش قهرمانی هزینه کند، فدراسیون ورزش همگانی هم آن‌قدر بودجه و اعتبار ندارد که از پس کمبودهای زیرساختی ورزش مازندران در بخش همگانی بر بیاید. پس باید چه کرد؟ بهترین راهکار، استفاده از توان استاندار برای جذب اعتبار و بودجه از ارگان‌ها و دستگاه‌ها برای بهبود شرایط و رونق بیشتر ورزش‌های همگانی است.   بودجه‌های دولتی موجود کفاف نیازهای ورزش همگانی همه شهرها و مناطق مازندران را نمی‌کند. در این مسیر شاید چند راهکار و توجه ویژه به آنها بتواند ورزش مازندران را به هدف‌های بزرگی که در سر می‌پروراند نزدیک و نزدیک‌تر کند. یکی از این راه‌ها، ترغیب هر چه بیشتر دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی به منظور برگزاری برنامه‌های ورزش همگانی برای همه مردم به صورت منظم و مستمر است. اگر ادارات و نهادهای دولتی که در حال حاضر برنامه‌های ورزش همگانی و پیاده‌روی‌های عمومی خود را به چند مناسبت خاص در سال محدود می‌کنند، بپذیرند که می‌شود  مثلا در هر ماه هم برنامه پیاده‌روی گذاشت و با صرف بودجه‌ای کمتر برای جوایز، مردم را ترغیب به این کار کرد، در سال هفته‌ای بدون برنامه ورزش همگانی باقی نخواهد ماند و این‌گونه زمینه برای ورزش کردن مردم یا ایجاد انگیزه در آنها بیشتر خواهد شد.   این کار البته نباید محدود به مرکز استان شود و همه شهرها و مناطق باید از مزایای آن بهره‌مند شوند. نکته مهم دیگر در توسعه ورزش همگانی، استفاده هر چه بیشتر از توان و ظرفیت شهرداری‌ها برای تقویت زیرساخت‌ها و فراهم کردن مکان‌های انجام ورزش و تجهیز آن به امکانات اولیه است. در حال حاضر برخی شهرداری‌های استان مکان‌های همگانی و پارک‌ها را با وسایل ورزشی در دسترس مردم قرار دادند، اما هنوز این اتفاق در همه مازندران عمومیت نیافته و در برخی شهرها، کمبود این نیازها ورزش دوستان را با مشکل روبه‌رو کرده است.   نکته مهم دیگری که باید مورد توجه استاندار محترم مازندران قرار بگیرد، پیگیری و نظارت مستمر بر مصوبات شورای ورزش همگانی استان است. در گذشته این شورا که مسئولیت آن با استاندار است، مصوبات مناسبی داشت، اما نبود نظارت و پیگیری مداوم، اجرا و تحقق آن را با مشکل روبه‌رو کرد و در نتیجه، بسیاری از این مصوبات که می‌توانستند منجر به تقویت ورزش همگانی در گام نخست و رونق و توسعه ورزش همگانی شوند، ابتر و بی‌نتیجه ماندند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code