موضوعات
مازندران

آغاز خرید تضمینی دانه روغنی آفتابگردان در مازندران

نویسنده:
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 کشور گفت: فصل زراعی خرید تضمینی دانه روغنی آفتابگردان در مازندران با تحویل نخستین محموله آن در مرکز خرید دولتی به طور رسمی آغاز شد.
1396/06/13
به گزارش ایسنا «سیدمحمد جعفری» اظهار کرد: قیمت پایه خرید تضمینی دانه روغنی آفتابگردان در سال زراعی جاری 26 هزار و 644 ریال برای هر کیلوگرم است.
وی با بیان این‌که این قیمت بر اساس پایه خرید این محصول 2 درصد ناخالص و 9 درصد رطوبت است تصریح کرد: به دلیل تمرکز مزارع کشت دانه روغنی آفتابگردان در محدوده شرقی استان مازندران، خرید تضمینی این دانه روغنی در مرکز خرید سیلوی شهید میرزاپور شهرستان نکا انجام می‌گیرد. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 کشور با اشاره به این‌که در فرایند خرید دانه روغنی آفتابگردان از استانداردهای ملی نمونه‌برداری، آزمون دانه‌های روغنی و اندازه‌گیری رطوبت استفاده می‌شود افزود: حداکثر ناخالصی قابل قبول دانه آفتابگردان برای خرید تضمینی 8 درصد و همچنین حداکثر رطوبت مجاز برای این دانه روغنی 18 درصد است.
جعفری تصریح کرد: در سال جاری شرکت غله به طور مستقیم در خرید تضمینی دانه روغنی آفتابگردان اقدام کرده و بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل در خرید دانه روغنی حضور دارد.
وی افزود: بر اساس پیش‌بینی سازمان جهاد کشاورزی انتظار می‌رود در سال جاری 270 تن دانه روغنی آفتابگردان در مازندران خریداری شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code