موضوعات
مرکزی

1826 هکتار از اراضی کشاورزی استان تعیین تکلیف شد

نویسنده:
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان گفت: 1826 هکتار از اراضی کشاورزی استان امسال رفع تداخل و تعیین تکلیف و برای آنها سند مالکیت صادر شده است...
1396/06/22
 مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان گفت: 1826 هکتار از اراضی کشاورزی استان امسال رفع تداخل و تعیین تکلیف  و برای آنها سند مالکیت صادر شده است.
 «حمید رضا نریمانی » در گفت و گو با ایرنا اظهارکرد: رفع تداخل اراضی به معنی اجرای قوانین و مقررات بر روی اراضی ملی، دولتی و مستثنیات قانونی اشخاص است که در پی آن فرایند صدور سند مالکیت و تشخیص ماهیت انجام می‌شود.
وی ادامه داد: این رفع تداخل‌ها درسال جاری در سطح 6 پلاک از اراضی کشاورزی استان  انجام شده و رفع تداخل 27 پلاک دیگر از اراضی کشاورزی این استان نیز با عقد قرارداد 6 فقره نقشه برداری در حال انجام است.
وی یادآوری کرد:5 پلاک در سطح 899 هکتار در سال گذشته و 3 پلاک در سطح 671 هکتار نیز در سال 94 از اراضی کشاورزی استان رفع تداخل شده است و مصوبات آن برای انجام شیوه نامه مالی به شهرستان‌های استان ابلاغ شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code