موضوعات
مرکزی

۱۶۰هزار هکتار از اراضی خمین نیازمند آبخیزداری

نویسنده:
تاکنون عملیات آبخیزداری در ۶۵هزار هکتار از اراضی خمین اجرا شده و ۱۶۰هزار هکتار نیز نیازمند اجرای عملیات آبخیزداری است...
1396/09/11
تاکنون عملیات آبخیزداری در ۶۵هزار هکتار از اراضی خمین اجرا شده و ۱۶۰هزار هکتار نیز نیازمند اجرای عملیات آبخیزداری است.
به گزارش مهر،رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری  خمین با اعلام خبر فوق اظهارکرد:  گستره مدنظر برای آبخیزداری خمین ۲۲۷ هزار و ۷۴۹ هکتار است که از این میزان ۶۵ هزار و ۹۴۴ هکتار طرح آبخیزداری مطالعه و اجرا شده است.
«نصرت الله هاشمی» گفت: همچنین در ۳۲هزار و ۴۸۸ هکتار از این اراضی مطالعات آبخیزداری انجام شده و در ۱۶ هزار و ۵۷۷ هکتار نیز عملیات آبخیزداری در حال اجراست.هاشمی بیان کرد: امسال ۳۳ پرونده چرای غیر مجاز برای دامدارانی که دام‌های خود را به اراضی شهرستان وارد کرده بودند، تشکیل و برای متصرفین اراضی ملی نیز ۵۱ فقره دادخواست تنظیم شده که از طریق مراجع قضایی در حال رسیدگی است.رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ادامه داد: همچنین در سال جاری برای 11 فقره دادخواست حفظ اراضی ملی احکام قضایی صادر و به موجب این حکم ۴۶ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد.
وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در راستای جلوگیری از ورود دام غیرمجاز و در ارتباط با اجرای طرح حفاظت از اراضی ملی و مرتعی، 8105 راس دام غیرمجاز از محدوده مراتع ملی خمین خارج شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خمین با اشاره به ضرورت اجرای طرح‌های آبخیزداری، ادامه داد: با اجرای طرح‌های آبخیزداری می‌توان سطح پوشش گیاهی منطقه را افزایش داد تا به این وسیله آب در محل خود در خاک نفوذ کند و بر سطح زمین جاری نشود. به این ترتیب زمینه ذخیره سازی آب در سفره‌های زیرزمینی فراهم می‌شود.هاشمی اضافه کرد: طرح‌های آبخیزداری در 2 مقوله اقدامات فیزیکی، مکانیکی و فعالیت‌های احیای پوشش گیاهی تعریف می‌شود که بر اساس آن می‌توان جلوی آب را با بند سنگ و سیمانی یا خاکی گرفت و پس از کاهش سرعت آب، آن را به منظور تغذیه خاک و اراضی رها کرد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code