موضوعات
مرکزی

پرداخت 1490 میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران استان

نویسنده:
معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گفت : 1490 میلیارد ریال امسال به کشاورزان این استان بابت خرید تضمینی گندم پرداخت شده است...
1396/05/21
  معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گفت : 1490 میلیارد ریال امسال به کشاورزان این استان بابت خرید تضمینی گندم پرداخت شده است.
«غلامرضا ملکی » در گفت و گو با ایرنا اظهارکرد: 210 هزار تن گندم از ابتدای فصل برداشت گندم تا کنون به صورت تضمینی از کشاورزان استان  خریداری شد که بیش از نیمی از مطالبات آنان پرداخت شده و 1230 میلیارد ریال باقی مانده نیز با تخصیص اعتبار و به صورت مقطعی پرداخت می شود.
وی ادامه داد: مطالبات کشاورزان در سال جاری به صورت درصدی پرداخت می شود تا همه گندمکاران بتوانند قسمتی از مطالبه و دسترنج خود را دریافت کنند.
معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان   با یادآوری استمرار خرید تضمینی گندم تا پایان   تابستان در این استان گفت: شرکت غله این استان از آمادگی کامل برای دریافت و خریداری گندم کشاورزان برخوردار بوده، محدودیتی برای خرید تضمینی محصول گندمکاران استان وجود ندارد.
ملکی افزود: تاکنون بیش از 90 درصد خرید تضمینی گندم در استان  انجام شده است و پیش بینی می شود 220 تا 230 هزار تن گندم تا پایان شهریور امسال با قیمت تضمینی هر کیلوگرم 13 هزار ریال از کشاورزان  مرکزی خریداری شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code