موضوعات
مرکزی

صدای همشهری

نویسنده:
021-88932308 یا 08632221961 [هموطنان عزیز استان، ستون صدای همشهری بازتاب و انعكاس مسائل و مشكلات شما در اقصی نقاط استان مركزی است. همشهریان گرامی می‌توانند با ارتباط با ما، زمینه تهیه گزارش پیرامون مشكلات شهری را فراهم كنند. تلفن هر روز به جز روزهای تعطیل شنونده صدای شماست.]
1396/09/07

  تقاطع خیابان فجر باخیابان شریعتی سرعت‌گیر می‌خواهد
خیابان شریعتی، تقاطع خیابان فجر در 2 سمت به سرعت‌گیر نیاز دارد، زیرا عابران به سختی از عرض خیابان عبور می‌کنند. برخی رانندگان هم فكر می‌كنند وقتی خیابان ترافیك سبک دارد می‌توانند با هر سرعتی حركت كنند. در صورتی كه سرعت در درون و بیرون شهر تفاوت دارد.
بیاتی از اراک

  هرس به موقع درختان
دربارش برف سنگین زمستان سال گذشته خسارات زیادی به فضای سبز و به ویژه درختان پارک‌های اراک وارد و موجب شکسته شدن صدها درخت شد. در این رابطه مسئولان ذی ربط گفته بودند که بارش‌ها غیر قابل پیش بینی بودند و ما غافلگیر شدیم. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود قبل از غافلگیر شدن، این درختان به موقع هرس شوند.
جهانی از اراکارسال پیام اشتراک 
 
 Security code