موضوعات
مرکزی

صدای همشهری

نویسنده:
021-88932308 یا 08632221961 [هموطنان عزیز استان، ستون صدای همشهری بازتاب و انعكاس مسائل و مشكلات شما در اقصی نقاط استان مركزی است. همشهریان گرامی می‌توانند با ارتباط با ما، زمینه تهیه گزارش پیرامون مشكلات شهری را فراهم كنند. تلفن هر روز به جز روزهای تعطیل شنونده صدای شماست.]
1396/09/01
  آسفالت کوچه ایمان۳ وضعیت بسیار بدی دارد
آسفالت کوچه ایمان ۳ در شهرک آزادگان وضعیت بسیار بدی دارد. چند وقت است كه در این منطقه کانال‌هایی برای فاضلاب كنده و به حال خود رها كرده‌اند. از شهرداری می‌خواهیم پیمانكاران آن را مقید به پایان كار كنند. نمی‌توانیم درست تردد كنیم و خاك هم میهمان خانه‌هایمان شده است.
جمعی از اهالی شهرک آزادگان، کوچه ایمان ۳

 جاده نوبران - بیات  خطرناك است
جاده نوبران - بیات نامناسب است و چاله‌های زیادی دارد و به شدت برای رانندگی خطرناك است.هنگام رانندگی وقتی از چاله‌ها عبور می‌كنیم امكان روبه رو شدن با خودروی مقابل بیشتر می‌شود. نه می‌توانیم چاله‌ها را نادیده بگیریم و نه خطر تصادف آرامشی برای رانندگی می‌گذارد.
معصومی از نوبران
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code