موضوعات
مرکزی

تغییرات چشمه‌های آبگرم محلات بر اثر زلزله کرمانشاه

نویسنده:
بر اثر وقوع زلزله کرمانشاه میزان دبی آب و رنگ 2 چشمه آبگرم محلات تغییر کرده است...
1396/09/07
بر اثر وقوع زلزله کرمانشاه میزان دبی آب و رنگ 2 چشمه آبگرم محلات تغییر کرده است.
به گزارش ایرنا، مسئول نمایندگی میراث فرهنگی محلات و دلیجان بابیان مطلب فوق اظهارکرد: بر اثر ارتعاشات در طبقات زیر زمین در پی وقوع زلزله در کرمانشاه دبی یا حجم آب چشمه آبگرم شفا و جوشه افزایش یافته و آب خروجی از این چشمه‌ها رنگی گل آلود متمایل به قهوه ای به خود گرفته است.
مشهدی بیان کرد: تغییر در شرایط چشمه‌ها در نتیجه عملکرد گسل‌ها بر اثر فعالیت لایه‌های درون زمین رخ می‌دهد و باعث افزایش یا کاهش آبدهی چشمه‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: هنگام زلزله طبقات زمین جابه جا شده و ممکن است چشمه‌های جدید ایجاد شود یا به علت لغزش‌های زمین ممکن است مجاری قدیمی آب بسته شود و چشمه از جای دیگری بجوشد یا طبقات نفوذ ناپذیری که طبقات آبدار روی آن‌ها قرار دارد، شکاف بردارد و آب به اعماق زمین رفته و موجب خشکیدن چشمه‌ها شود.
مسئول نمایندگی میراث فرهنگی محلات و دلیجان گفت: این تغییرات در 2 چشمه جوشان محلات طبیعی است و به مرور زمان به حالت اولیه بازخواهد گشت.
مشهدی شمار چشمه‌های آبگرم محلات را7 دهنه بیان کرد و افزود: تغییر رنگ و دبی چشمه‌های آبگرم محلات براساس گزارش‌های محلی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. وی ادامه داد: اگر چه این تغییرات پس از وقوع هر زلزله طبیعی است، اما حیرت روستاییان و ساکنان منطقه را در پی داشت. مشهدی در ارتباط با سابقه تغییر رنگ و حجم آب چشمه‌های آبگرم پس از زلزله افزود: بر اثر وقوع زلزله در ترکیه نیز رنگ و حجم آب این چشمه‌ها تغییراتی داشت.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code