موضوعات
مرکزی

ایجاد فرهنگسرا و سالن ورزشی در مناطق حاشیه اراک

نویسنده:
شهردار اراک گفت: برای ارتقای خدمات فرهنگی و ورزشی در مناطق حاشیه‌ای اراک، ساخت و راه اندازی فرهنگسراها و سالن‌های ورزشی در این محدوده‌ها در دستور کار قرار دارد.به گزارش مهر« محمد ابراهیم عباسی » در آیین بهره برداری از فرهنگسرای محله ای سید الشهدا(ع) اراک اظهار کرد: شهرداری اراک اخیرا فعالیت‌های خود را با رویکرد توجه به عرصه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و رفع نیازهای شهروندان در این زمینه‌ها دنبال می‌کند...
1396/05/22
شهردار اراک گفت: برای ارتقای خدمات فرهنگی و ورزشی در مناطق حاشیه‌ای اراک، ساخت و راه اندازی فرهنگسراها و سالن‌های ورزشی در این محدوده‌ها در دستور کار قرار دارد.به گزارش مهر« محمد ابراهیم عباسی » در آیین بهره برداری از فرهنگسرای محله ای سید الشهدا(ع) اراک اظهار کرد: شهرداری اراک اخیرا فعالیت‌های خود را با رویکرد توجه به عرصه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و رفع نیازهای شهروندان در این زمینه‌ها دنبال می‌کند.
شهردار اراک افزود: این اقدامات در کنار فعالیت‌های عمرانی شهری و سخت افزاری پیگیری می‌شود و تلاش داریم بیش از پیش گسترش یابد.
وی بیان کرد: در همین راستا و با توجه به ضرورت کار فرهنگی و ایجاد شور و نشاط در مناطق محله ای و حاشیه نشین در شهرها، شهرداری اراک اقدام به تاسیس مجموعه‌های فرهنگی - هنری و فرهنگسراهای محله ای کرده است و این مهم را با جدیت دنبال می‌کند. شهردار گفت: در نخستین گام در این رابطه، اولین فرهنگسرای محله ای حاشیه شهر اراک با نام فرهنگسرای سیدالشهدا(ع) به بهره برداری رسید. عباسی ادامه داد: علاوه بر تاسیس فرهنگسراهای محله ای در مناطق حاشیه نشین، برای احداث سالن‌های ورزشی نیز اقدام شده تا جوانان در این اماکن بتوانند از اوقات فراغت خود نهایت بهره را ببرند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code