موضوعات
مرکزی

اجرای طرح‌های آبیاری تحت‌فشار در اراضی استان

نویسنده:
مدیر امور آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان از اجرای طرح‌های آبیاری تحت‌فشار در سطح 6 هزار هکتار از اراضی استان خبر داد...
1396/07/19
مدیر امور آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان از اجرای طرح‌های آبیاری تحت‌فشار در سطح 6 هزار هکتار از اراضی استان خبر داد.
«عباس صالحی» در گفت‌وگو با  فارس اظهار کرد: در حوزه تجهیز و نوسازی اراضی در سال گذشته با تأمین مبلغ 6 هزار و 760 میلیون ریال اعتبار 230 هکتار تجهیز و نوسازی اراضی شامل تسطیح سبک و سنگین، قطعه‌بندی اراضی و تسطیح اراضی و تسطیح لیزری انجام شد.
وی اضافه کرد: در زمینه لایروبی و مرمت قنوات با صرف اعتبار 24 هزار میلیون ریال تعداد 67 رشته قنات به طول 20 کیلومتر مرمت و بازسازی شد که افزایش 20-10 درصدی آبدهی قنات را در پی داشته است.
 وی گفت: برای مدیریت آب در مزرعه اجرای طرح‌های انتقال آب با لوله و احداث کانال با اعتباری بالغ‌بر 33 هزار و 164 میلیون ریال به طول 65 کیلومتر انجام شده است، همچنین اجرای طرح‌های آبیاری تحت‌فشار شامل طرح‌های آبیاری بارانی، قطره‌ای، کم‌فشار و طرح‌های آبیاری سطحی مدرن نظیر لوله‌های دریپردار در سطحی معادل 6 هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان با اعتباری بالغ‌بر 477 هزار میلیون ریال اجرا شده و یا در حال اجراست.
مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان افزود: توسعه روش‌های مدرن آبیاری در اراضی کشاورزی با مشکلاتی نظیر خرد و پراکنده بودن اراضی، نوسان شدید سطح آب‌های زیرزمینی، کاهش شدید و یا خشک شدن تعدادی از منابع آب سطحی، عدم همسویی وزارت نیرو با وزارت جهاد کشاورزی در تأمین برق طرح‌های آبیاری، عدم تکافوی سهم یارانه پرداختی طرح‌های آبیاری برای اجرای سیستم و توان مالی پایین بهره‌برداران بخش کشاورزی روبه رو است که امیدواریم برطرف شود.
صالحی با اشاره به برنامه‌های اجرا شده در زمینه آموزش و آگاه کردن زارعین و مشارکت آنان در طرح‌های زیربنایی کشاورزی برای برطرف کردن مشکلات اجتماعی موجود، افزود: برگزاری کلاس‌های آموزشی در زمینه فعالیت‌های مختلف آب و خاک ویژه بهره‌برداران، انجام بازدیدهای دوره‌ای کشاورزان و کارشناسان مرتبط از نمایشگاه‌های سالیانه با هدف افزایش سطح آگاهی‌ها پیرامون تولیدات جدید و تکنولوژی‌های مدرن بهره‌برداری در بخش کشاورزی و پیگیری انجام یکپارچه‌سازی و یکجا زراعی در اراضی کشاورزی استان از جمله اقدامات صورت گرفته در این راستا به شمار می‌رود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code