موضوعات
لرستان

کانون‌های پرورش فکری سرمایه‌گذاران آینده کشور

نویسنده:
رئیس شورای شهر خرم‌آباد عملکرد کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان را سرمایه‌گذاری برای آینده کشور در راستای توانمند‌سازی نیروی انسانی عنوان کرد...
1396/07/17
رئیس شورای شهر خرم‌آباد عملکرد کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان را سرمایه‌گذاری برای آینده کشور در راستای توانمند‌سازی نیروی انسانی عنوان کرد.
به گزارش همشهری «اردشیر دریکوندی» در مراسم افتتاحیه برنامه‌های هفته ملی کودک، با بیان اینکه اگر بخواهیم درآینده مدیران موفقی داشته باشیم باید مراکز پرورش فکری تقویت و حمایت شوند، اظهار کرد: کانون جایی است که فکر کودکان و نوجوانان در آنها شکل می‌گیرد. شناخت استعداد کودکان درکانون‌ها در همین سن و سال حائز اهمیت است و باید در این خصوص برنامه‌ریزی و ساماندهی انجام شود.
«محمد محمدی» مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان هم با اشاره به فعالیت هنری و فرهنگی 34 هزار کودک و نوجوان در مراکز کانون پرورش فکری لرستان اظهار کرد: با وجود برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه فعالیت کانون اندک است اما اقدامات مهمی انجام شده است. از جمله می‌توان به افتتاح نمایش با کمک مربیان کانون در هفته ملی کودک اشاره کرد. همچنین 5 مرکز سیار کتاب در روستاها و حاشیه شهرها افتتاح خواهد شد که این امر نشان دهنده توجه کانون به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی است.
محمدی افزود: افتتاح اولین سالن نمایشگاه پلاتو که در گذشته تخریب شده از برنامه های هفته ملی کودک است که روز پنجشنبه هفته جاری عملیاتی خواهد شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code