موضوعات
لرستان

پروژه آب مجتمع فولاد ازنا اعتبار گرفت

نویسنده:
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان از تأمین اعتبار مورد نیاز پروژه تأمین آب مجتمع فولاد ازنا خبر داد...
1395/01/22
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان از تأمین اعتبار مورد نیاز پروژه تأمین آب مجتمع فولاد ازنا خبر داد.به گزارش همشهری «فرزاد محمدی» اظهار کرد: اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای لرستان در سال 94 با میزان 30 درصد افزایش نسبت به سال 93 از مبلغ 80 هزار میلیون ریال به 105هزار میلیون ریال ارتقا یافته است.وی افزود: از این میزان نزدیك به 39 درصدآن تخصیص اعتبار شده و معادل 60 درصد این اعتبار تا كنون جذب شده است.  محمدی گفت: از نکات قابل توجه اعتبارات عمرانی سال 94 اختصاص 40هزار میلیون ریال اعتبار خاص توسعه برای تکمیل زیر ساخت منطقه ویژه اقتصادی لرستان است.مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان ادامه داد: همچنین با توجه به پیگیری و رایزنی‌های مستمر در مورد پروژه تأمین آب مورد نیاز مجتمع فولاد ازنا علاوه بر این اعتبارات 24 هزار میلیون ریال اعتبار در یک دوره سه ساله تصویب شده است.وی ادامه داد: 8000میلیون ریال آن در اسفند سال گذشته تبادل موافقت نامه شده و در شرف تخصیص است.محمدی اضافه کرد: اقدامات انجام شده نقش مهمی در افزایش سقف اعتبارات استانی دارد و زمینه ایجاد پروژه‌های مرتبط با آب رسانی به مجموعه فولاد و ذوب آهن ازنا نیز فراهم شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code