موضوعات
لرستان

پایش مراکز درمانی در خرم آباد

نویسنده:
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان از اجرای طرح نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانی خرم‌آباد خبر داد...
1396/07/19
 معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان از اجرای طرح نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانی خرم‌آباد خبر داد.
به گزارش همشهری «الهام برنا» هدف از اجرای این طرح را نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماند و ضوابط اجرایی پسماندهای پزشکی در کلیه مراکز بهداشتی و درمانی اعم از بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، کلینیک‌ها، مطب‌ها و مراکز تشخیص طبی، عنوان کرد و گفت: در پایش‌ها کارشناسان این اداره کل ضمن اخطار به واحدهای بهداشتی متخلف، راهکارهای لازم زیست محیطی را برای بهبود مدیریت پسماندهای پزشکی به صاحبان این مراکز بهداشتی ارائه دادند.
برنا افزود: با اشاره به ماده 4 آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماند‌های پزشکی، اجرای ضوابط و روش‌های مصوب برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که پسماندهای پزشکی را در هر شکلی تولید، تفکیک، جداسازی و جمع آوری، دریافت، ذخیره، حمل یا مدیریت می کنند الزامی است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code