موضوعات
لرستان

نیروگاه پارکینگی انرژی خورشیدی در خرم‌آباد افتتاح شد

نویسنده:
نیروگاه پارکینگی انرژی خورشیدی شرکت توزیع برق لرستان امروز به بهره برداری رسید. به گزارش همشهری«فریدون خودنیا» مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در این باره اظهار کرد: برای بهره‌برداری از این نیروگاه با ظرفیت 33 کیلووات ساعت تولید برق 850 میلیون تومان هزینه شده است...
1396/08/13
نیروگاه پارکینگی انرژی خورشیدی شرکت توزیع برق لرستان امروز به بهره برداری رسید. به گزارش همشهری«فریدون خودنیا» مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در این باره اظهار کرد: برای بهره‌برداری از این نیروگاه با ظرفیت 33 کیلووات ساعت تولید برق 850 میلیون تومان هزینه شده است. به گفته خودنیا نیروگاه پارکینگی انرژی خورشیدی به شبکه توزیع سراسری برق وصل است و در مواقع بحران و قطعی برق به استان و کشور کمک می کند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code