موضوعات
لرستان

ممنوعیت قطع حامل‌های انرژی در مدارس

نویسنده:
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش لرستان از تامین اعتبار هزینه انشعاب‌های حامل‌های انرژی 110 آموزشگاه نوساز با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد...
1396/09/04
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش لرستان از تامین اعتبار هزینه انشعاب‌های حامل‌های انرژی 110 آموزشگاه نوساز با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد.
به گزارش همشهری «خیرالله خیرایی» گفت: بسیاری از مدارس با مشکل بدهی حامل‌های انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند، اما با دستور استاندار هیچ دستگاهی مجاز به قطع حامل‌های انرژی مدارس نیست.  وی تاکید کرد: پیگیری‌های آموزش و پرورش برای تامین اعتبار مورد نیاز از وزارت تاكنون نتیجه نداده و لازم است دغدغه مدیران و خانواده‌ها برطرف شود. قطع حامل‌های انرژی مدارس علاوه بر اینکه مدیران را با چالش مواجه می‌کند، می‌تواند آرامش خانواده‌ها و دانش‌آموزان را نیز مخدوش کند. لازم است تا مدیران عامل این شرکت‌ها با درک موضوع و تبعاتی که قطع حامل‌های انرژی مدارس می‌تواند به دنبال داشته باشد، از قطع حامل‌های انرژی مدارس اجتناب کنند.   
وی از واریز ٣ میلیارد ریال اعتبار برای حل مشکل انشعاب‌های حامل‌های انرژی 110 آموزشگاه به حساب شركت‌ها خبر داد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code