موضوعات
لرستان

متخلفان دفن غیراصولی پسماندهای پزشکی جریمه می‌شوند

نویسنده:
معاون حفاظت محیط زیست لرستان بر ضرورت برخورد قاطع و جریمه متخلفان دفن غیر‌اصولی پسماندهای پزشکی در این استان تاکید کرد...
1396/09/13
معاون حفاظت محیط زیست لرستان بر ضرورت برخورد قاطع و جریمه متخلفان دفن غیر‌اصولی پسماندهای پزشکی در این استان تاکید کرد.
به گزارش همشهری «الهام برنا» گفت: به منظور بررسی وضعیت مدیریت پسماند شهری و بیمارستانی در خرم آباد، جلسه‌ای با حضور رئیس نظام پزشکی لرستان، رئیس سازمان بازیافت شهرداری و رئیسان ادارات ستادی و کارشناسان دستگاه‌های ذی‌ربط در سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست برگزار شد. در این جلسه با بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفن پسماند در خرم‌آباد و احصای مشکلات و نواقص، راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده‌ال دفن پسماند بررسی شد.
برنا افزود: با توجه به دستور استاندار برای رفع مشکلات بهداشتی و زیست‌محیطی مقرر شد که سازمان نظام پزشکی برای ساماندهی و دفن اصولی و بهداشتی پسماندهای پزشکی اقدامات لازم را با همکاری سازمان پسماند شهرداری انجام دهند.
وی با ابراز نارضایتی از وضعیت دفع نخاله‌های ساختمانی، از اتخاذ تصمیماتی مبنی بر مدیریت نخاله‌های ساختمانی سطح شهر برابر شیوه‌نامه پسماند‌های عمرانی و ساختمانی خبر داد.
وی با اشاره به نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان یک دستگاه حاکمیتی بر وضعیت جمع‌آوری، بی‌خطرسازی و دفن پسماند، بر برخورد جدی و قاطع با متخلفان در این حوزه تاکید کرد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code