موضوعات
چهارمحال بختياری

2500 نفر در منطقه بازفت از خدمات پزشكی و مامایی محروم هستند

مادران باردار در انتظار گرفتن خدمات مراقبت‌هاي بارداري

نویسنده:
2 هزار و 530 نفر در منطقه بازفت شهرستان كوهرنگ استان چهارمحال و بختياري از خدمات پزشك و ماما محروم هستند و اكنون با صرف هزينه‌هاي بسيارمجبوربه سفربه ديگرشهرهاي استان هستند.
1393/03/26
به گزارش مهر، بازفت چهارمحال و بختياري را بسياري از مردم كشور به بهارش مي‌شناسند. اين منطقه يكي از زيباترين مناطق گردشگري كشور به شمار مي‌آيد.
بخش بازفت يكي از سه بخش تابعه شهرستان كوهرنگ است كه داراي مساحت هزار و 274 كيلومترمربع است و ازلحاظ جغرافيايي ازسمت شمال به استان لرستان، ازسمت جنوب به شهرستان اردل، از سمت غرب به استان خوزستان و از سمت شرق به شهرستان كوهرنگ منتهي مي‌شود.
گوناگوني زيبايي‌هاي طبيعي منطقه به شكلي است كه بخش بازفت را به‌عنوان يك منطقه چهار فصل گردشگري معرفي كرده و در اين منطقه از شهرستان كوهرنگ، گياهان در حاشيه‌هايي از انبوهي برف رشد مي‌كنند و تابلوهاي زيبايي از خلقت خداوند را به نمايش مي‌گذارند.
وجود چشمه‌سار خنك و خروشان در كنار آبشار‌هاي فراوان در ميان جنگل‌هاي بلوط، رودخانه‌هاي جاري بازفت و كارون، رنگ طبيعي بهار و كوچ عشاير و زندگي عشيره‌اي نيز به اين زيبايي خدادادي افزوده است.
بازفت داراي روستاهاي تاريخي فراواني است كه در پيچ و خم جنگل‌ها و كوه‌هاي مرتفع اين منطقه قرار گرفته‌اند و مردم اين روستاها با كمترين امكانات در آنها زندگي مي‌كنند.
اين منطقه که يكي از محروم‌ترين مناطق استان چهارمحال و بختياري و كشور به شمار مي‌آيد داراي توسعه‌يافتگي كمتري نسبت به مناطق ديگر استان است.
بسياري از روستاها داراي جاده‌هاي خاكي و نامناسب هستند كه عبور با خودروهاي سواري غير‌ممكن است و حتي با خودرو‌هاي كمكدار و مخصوص كوهستان نيز به سختي مي‌توان‌ تردد كرد.
نبود درآمد و وجود بيكاري موجب شده است بسياري از مردم منطقه با وجود پتانسيل‌هاي فراوان زير پوشش كميته امداد باشند و از خدمات اين سازمان براي رفع احتياجات خود بهره‌مند شوند.
خدمات درماني و بهداشتي نيز در اين منطقه آن‌گونه كه بايد شايسته مردم اين منطقه نيست و مردم اين منطقه هميشه در گرفتن خدمات درماني و بهداشتي دچار مشكل هستند.
در حالي كه بسياري از مردم اين منطقه جزو كم درآمد‌ترين مردم استان و كشور هستند و بسياري از آنها تحت حمايت‌هاي كميته امداد و سازمان‌هاي حمايتي ديگر قراردارند مجبورهستند با صرف هزينه‌هاي بسياربه شهرهاي ديگراستان براي گرفتن خدمات درماني و بهداشتي سفركنند.
اكنون درمنطقه بازفت 3 مركز بهداشتي روستايي وجود دارد كه شامل مركز بهداشت چمن گلي، دهناش ومورز است كه هر كدام داراي زير مجموعه‌هايي (خانه‌هاي بهداشت) است.  مركز بهداشتي مورز يكي از مراكز بهداشتي و درماني منطقه است كه حدود 3 خانه بهداشت زير مجموعه دارد و اكنون ماه‌هاست كه فاقد پزشك است وهمچنين اين مركز ماما نيز ندارد و مراقبت‌هاي دوران بارداري زنان باردار نيز انجام نمي‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code