موضوعات
لرستان

ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از مواد مخدر

نویسنده:
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در نشست کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، تعامل، هم‌افزایی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی عضو کمیته فرهنگی و آموزشی را امری ضروری و مهم عنوان کرد...
1396/07/18
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در نشست کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر،  تعامل، هم‌افزایی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی عضو کمیته فرهنگی و آموزشی را امری ضروری و مهم عنوان کرد.   به گزارش همشهری «خدانظر دریکوند» گفت: کمیته پیشگیری و فرهنگی تلاش‌های زیادی برای یکپارچه کردن ماموریت‌ها و فعالیت‌ها انجام داده ولی تا به حال به صورت کامل این هدف محقق نشده و موازی کاری در برخی دستگاه‌های اجرایی مشاهده می‌شود. به همین دلیل ضرورت دارد تا برنامه‌های سالانه این کمیته با همفکری و مشارکت اعضا تدوین و مسیر حرکت به درستی تبیین و تشریح شود.   دریکوند افزود: در کمیته فرهنگی و پیشگیری از مواد مخدر هماهنگی‌ و انسجام شرط اصلی موفقیت است. بدون انسجام و هماهنگی اهداف و برنامه‌ها به صورت کامل محقق نخواهد شد. بنابراین ما به عنوان رئیس کمیته فرهنگی باید در جریان ریز اقدامات انجام شده از سوی دیگر دستگاه‌ها قرار بگیریم تا بتوانیم از اقدامات و فعالیت سایر دستگاه‌ها دفاع کرده و آنان را در مسیر تحقق اهداف قرار دهیم.  وی عنوان کرد: اگر بانک اطلاعاتی برای این کمیته ایجاد شود، دستگاه‌ها گزارشات خود را در این رابطه ارائه کرده و ما ضمن دسته‌بندی این اطلاعات، کارها را به بهترین نحو پیش می‌بریم. در این زمینه آمادگی داریم تا نسلی را تربیت کنیم که مهارت نه گفتن را به صورت کامل یاد گرفته و بتواند در جامعه سالم زندگی کند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code