موضوعات
لرستان

صدای همشهری

نویسنده:
33310253 - 021-88932308 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما لرستانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید. شماره تلفن روزنامه همشهری لرستان 33310253 و شماره پیامك آن 5000248503 است. ]
1396/09/08
   تاخیر اتوبوس‌ها در روزهای بارانی
در روزهای بارانی خرم‌آباد، اتوبوس‌های بعضی از خطوط با تاخیر به ایستگاه می‌رسند. لطفا مسئولان به این مشکل رسیدگی کنند.
نوری  از  خرم‌آباد

   رسیدگی به سطل‌های زباله
در کنار افزایش سطل‌های زباله در شهر باید تخلیه به موقع آنها هم مورد توجه قرار بگیرد. دیر خالی شدن این سطل‌ها موجب آلودگی می‌شود و مشکلات بهداشتی فراوانی برای ساکنان به وجود می‌آورد. پراکنده شدن زباله‌های انباشته‌شده در این سطل‌ها توسط معتادان باعث می‌شود که منظره بسیار بدی پیرامون این سطل‌های زباله ایجاد شود. لطفاا به این موضوع توجه بیشتری شود.
سعیدی از خرم‌آباد

   ضعف در نحوه خدمات‌دهی اورژانس
نحوه خدمات‌دهی اورژانس بیمارستان‌ها در استان نامطلوب است. همه می‌دانیم كه كاركنان اورژانس بیمارستان‌ها زحمتكش هستند، اما باید به جایگاه حساس جایی كه كار می‌كنند هم توجهی ویژه داشته باشند.
طرهانی از بروجردارسال پیام اشتراک 
 
 Security code