موضوعات
لرستان

خسارت حشرات زیان‌آور به محصولات کشاورزی دیم استان

نویسنده:
حشرات زیان‌آور بین 10 تا 12 درصد به محصولات کشاورزی خسارت وارد می‌کنند...
1396/05/22
حشرات زیان‌آور بین 10 تا 12 درصد به محصولات کشاورزی خسارت وارد می‌کنند.
«میررضا جمشیدی» محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: خسارت ناشی از آفات، بیماری و علف‌های هرز به محصولات کشاورزی کشور حدود 30 تا 35 درصد برآورد شده که 10 تا 12 درصد آن مربوط به حشرات زیان‌آور است.
وی افزود: در لرستان عمده اراضی به صورت دیم کشت می‌شود و بیشترین محصول گندم و جو است که در تناوب با حبوبات دیم به ویژه نخود دیم قرار می‌گیرد.
جمشیدی، مهم‌ترین و خطرناک‌ترین آفت گندم و جو را سن معمولی گندم عنوان کرد و گفت: از نظر اکولوژی، زیستگاه این حشره مراتع است که عمدتاً از گیاهان خانواده گرامینه (گندمیان) تغذیه می‌کند. با تخریب مراتع و کشت گندم به جای آنها، زیستگاه طبیعی این حشره از بین رفته و به ناچار به سمت مزارع گندم و جو هجوم می‌آورند.
وی یکی از راهکارهای کاهش جمعیت سن گندم در مناطق آلوده را برداشت سریع محصول اعلام و عنوان کرد: در مناطق سن‌خیز، مناسب‌ترین شیوه کنترل جمعیت سن گندم و بازگشت این حشره به زیستگاه خود و تغییر الگوی کشت منطقه است. به منظور کنترل جمعیت سن گندم در مناطق سن‌خیز به مدت حداقل پنج سال باید از کشت گندم جلوگیری و میزان علف‌های هرز در حاشیه این مزارع را به طور جدی کنترل کرد.
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code