موضوعات
لرستان

تغییر کاربری 34 هزار و 500 مترمربع از اراضی زراعی لرستان

نویسنده:
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از موافقت با تغییر کاربری اراضی مورد نیاز 45 طرح در استان خبر داد...
1396/06/22
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از موافقت با تغییر کاربری اراضی مورد نیاز 45 طرح در استان خبر داد.
«علی خادمی» به ایسنا گفت: در دومین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان 47 طرح که برای اخذ مجوز تغییرکاربری تشکیل پرونده داده بودند مورد بررسی قرار گرفته و با تغییر کاربری اراضی مورد نیاز 45 طرح موافقت شد و دو طرح هم مورد تایید قرار نگرفتند.
وی افزود: پرونده‎های مطرح شده مورد موافقت قرار گرفته شامل طرح‎های گردشگری، مجتمع تفریحی، طرح‎های خدماتی، تولید ادوات کشاورزی، اتاقک کارگری و نگهبانی باغات
هستند. وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح‎ها با تغییر کاربری 34 هزار و 500 مترمربع از اراضی زراعی موافقت شد، ادامه داد: در راستای تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها، هرگونه تغییر کاربری، ساخت و ساز در اراضی زراعی و باغ‎ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‎ها جز در موارد ضروری ممنوع است. خادمی گفت: با توجه به اهمیت موضوع حفظ اراضی کشاورزی و صیانت بیشتر از خاک‎های حاصلخیز استان طبق قانون حفظ کاربری همه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغ‎ها موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون دریافت مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری کنند، برابر قانون به جریمه نقدی و قلع قمع بنا محکوم خواهند شد. این مسئول تاکید کرد: به منظور پیشگیری از تغییر کاربری‎های غیرمجاز، مردم استان می‎توانند با مشاهده هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز با شماره ۱۳۱ سامانه ارتباطات مردمی حفاظت از اراضی کشاورزی تماس بگیرند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code