موضوعات
لرستان

تدابیر تازه برای رفع خاموشی‌های الشتر

نویسنده:
مدیرعامل برق لرستان از اجرای چندین مرحله اقدامات خدماتی برای رفع خاموشی‌های برق الشتر در قالب گروه‌های جهادی خبر داد...
1396/07/18
 مدیرعامل برق لرستان از اجرای چندین مرحله اقدامات خدماتی برای رفع خاموشی‌های برق الشتر در قالب گروه‌های جهادی خبر داد.
به گزارش همشهری «فریدون خودنیا» گفت: در حال حاضر شرایط خاص جغرافیایی از جمله مشجر بودن شهر و روستا‌های الشتر و وزش بادهای پاییزی کار را برای استانداردسازی و پایداری شبکه‌ها بسیار سخت کرده است. شاخه درختان در بیشتر ایام با سقوط روی شبکه‌ها علاوه بر پاره کردن سیم و کابل شبکه باعث قطعی برق در بسیاری از مناطق این شهرستان می‌شود.
 وی افزود: الشتر در شرایط آب و هوایی خاصی قرار دارد و با بارش‌های برف‌ سنگین و راحت نبودن کار روی شبکه‌ها و نبود دسترسی مناسب، به یک کانون بحران در شرکت توزیع تبدیل شده است. البته از سال گذشته تاکنون چندین مرحله خدمات‌رسانی در قالب گروه‌های جهادی برای تعمیرات شبکه و شاخه‌زنی درختان انجام شده اما باز هم مشکلاتی وجود دارد. دو مرکز بحران خاموشی‌های برق در کهمان و بخش قلایی که طول مرکز آن نزدیک به90 کیلومتر است از جمله مشکلاتی است که در این منطقه وجود دارد.
خودنیا تاکید کرد: قرار است یک فیدر جداگانه برای تفکیک و کاهش بار فیدرهای کهمان و مرکزی احداث شود تا شهروندان از خدمات بیشتری برخوردار شوند. همچنین 6 دستگاه سکسیونر، دو دستگاه ریکلوزر و کاور در مناطقی که بیشترین آسیب ناشی از شکستن درختان را دارند، نصب خواهد شد. احداث فیدر 1/5کیلومتری جدید و تعداد قابل توجهی تجهیزات شبکه با اعتبار 350 میلیون تومانی روند خاموشی‌های این شهرستان را به حداقل خواهد رساند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code