موضوعات
لرستان

تحویل نیمی از چغندر تولیدی استان به کارخانه‌های قند

نویسنده:
نیمی از محصول چغندر تولیدی لرستان در نبود سردخانه‌های کشاورزی به سایر کارخانه‌های قند سطح کشور تحویل داده خواهد شد...
1396/08/08
نیمی از محصول چغندر تولیدی لرستان در نبود سردخانه‌های کشاورزی به سایر کارخانه‌های قند سطح کشور تحویل داده خواهد شد.  به گزارش همشهری، رئیس سازمان جهادکشاورزی لرستان با اعلام این اظهار کرد: امسال ۷۱۰۰ هکتار از مزارع به کشت چغندر اختصاص یافته و پیش بینی می‌شود از این مقدار سطح زیرکشت ۳۴۰ هزار تن برداشت شود. از طرفی ظرفیت کارخانه قند بروجرد ۱۵۰ هزار تن است و در این فصل امکان انبار کردن محصول وجود ندارد، بنا‌بر‌این بیش از نیمی از محصول چغندر تولیدی استان باید به سایر کارخانه‌های قند در سطح کشور تحویل داده شود. «عبدالرضا بازدار» افزود: برخی کشاورزان بدون عقد قرارداد با هیچ کارخانه‌ای اقدام به کشت این محصول کرده و مشکلاتی برای آنها به وجود آمده است. در حال حاضر اولویت خرید با چغندرکارانی است که در زمان کاشت اقدام به عقد قرارداد با کارخانه‌های قند کرده‌‌اند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code