موضوعات
لرستان

تامین روشنایی معابر محله اسدآبادی

نویسنده:
برای تامین برق محله اسدآبادی با تعمیر و نصب لامپ‌های جدید مبلغ 55 میلیون ریال هزینه شد...
1396/09/04
برای تامین برق محله اسدآبادی با تعمیر و نصب لامپ‌های جدید مبلغ 55 میلیون ریال هزینه شد.
به گزارش همشهری، مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان در این باره اظهار کرد: اداره برق استان مدت‌هاست که از نظر برق‌رسانی به منازل و احداث معابر اقدامات لازم را انجام داده، ولی افراد ناشناس و سودجود به دلایل نامعلومی لامپ‌های معابر را شکسته تا تاریکی به وقوع بپیوندد و اهداف خود را عملی کنند.
«فریدون خودنیا» افزود: 44 دستگاه چراغ معیوب و شکسته در محله اسدآبادی تعمیر و با نصب دو دستگاه چراغ جدید روشنایی مطلوب برقرار شده است. تعمیر روشنایی معابر جدید مبلغ 55 میلیون ریال هزینه داشت. در حال حاضر وضعیت مناسبی در منطقه برقرار شده است. همچنین پس از بررسی کامل منطقه، صد دستگاه چراغ کامل برای منطقه مذکور اختصاص پیدا کرد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code