موضوعات
لرستان

تأثیر بهینه کاشت زودهنگام نخود دیم

نویسنده:
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت: کاشت زودهنگام نخود دیم موجب افزایش عملکرد دو برابری در گیاه می‌شود...
1396/07/19
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت: کاشت زودهنگام نخود دیم موجب افزایش عملکرد دو برابری در گیاه می‌شود.
«پیام پزشک‌پور» در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در نواحی دیم لرستان نخود یکی از حبوباتی است که در بهار بدون انجام آبیاری و در شرایط دیم کشت می‌شود.
وی اضافه کرد: این گیاه سازگار با تنش خشکی بوده که باید این سازگاری بهبود یابد. عملکرد دانه از طریق کاشت پاییزه ارقام اصلاح شده می‌تواند افزایش یابد.
پزشک‌پور ادامه داد: مقاوم بودن نخود در برابر سرما بستگی به شرایط آب و هوایی و تاریخ کشت دارد.
این عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت: کاشت زودهنگام نخود دیم در 3 منطقه کوهدشت، خرم‌آباد و الشتر نشان داده است که استفاده از ارقام مقاوم در برابر سرما و بیماری برق‌زدگی سبب افزایش عملکرد دو برابری در گیاه نخود می‌شود.
وی اضافه کرد: همچنین شرایط مناسب برای رشد، شاخه‌دهی و پر شدن غلاف‌ها در کاشت زودهنگام مهیا می‌شود.
پزشک‌پور گفت: مواد فتوسنتز بیشتر در کاشت پاییزه به دلیل دسترسی به رطوبت بهتر، افزایش دوره رشد زایشی و انتقال مجدد بهتر مواد از اندام‌های رویشی و بهبود جذب نیتروژن در گیاه است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code