موضوعات
لرستان

بیمه آتش‌سوزی برای فرهنگیان لرستان

نویسنده:
مدیر کل آموزش و پرورش لرستان از بیمه آتش‌سوزی منازل فرهنگیان و بیمه مسئولیت مدنی مدیران مدارس با هدف گسترده شدن چتر حمایتی بیمه‌ها خبر داد...
1396/08/29
مدیر کل آموزش و پرورش لرستان از بیمه آتش‌سوزی منازل فرهنگیان و بیمه مسئولیت مدنی مدیران مدارس با هدف گسترده شدن چتر حمایتی بیمه‌ها خبر داد.
به گزارش همشهری «خدانظر دریکوند» گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده با شرکت‌های بیمه مقرر شده تا در برابر کسر مبلغ 240 هزار ریال از حقوق همکاران فرهنگی و به صورت اقساط 12ماهه منازل آنها در برابر آتش‌سوزی تا سقف 250 میلیون ریال بیمه شود.
دریکوند به بیمه مسئولیت مدنی مدیران اشاره کرد و افزود: برخی موارد حوادثی در مدارس رخ می‌دهد که طبق قانون مشکلاتی را متوجه مدیران می‌کند. پوشش بیمه مسئولیت مدنی به صورت بی‌نام و تا سقف بیمه کامل حتی در ماه‌های حرام می‌تواند دغدغه مدیران را در حوادث غیر قابل پیش بینی برطرف کند.
وی تصریح کرد: این بیمه‌نامه‌ها به منظور حمایت از همکاران فرهنگی منعقد شده و هیچ اجباری در انعقاد آنها وجود ندارد. همکارانی که تمایل به انعقاد این بیمه‌ها ندارند، می‌توانند مکتوب به اداره منطقه یا شهرستان خود اعلام کنند تا نام آنها از فهرست مربوطه حذف شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code