موضوعات
لرستان

برگزاری اولین کارگروه سلامت و امنیت مواد غذایی لرستان

نویسنده:
اولین کارگروه سلامت و امنیت مواد غذایی لرستان به ریاست استاندار برگزار شد...
1396/08/08
اولین کارگروه سلامت و امنیت مواد غذایی لرستان به ریاست استاندار برگزار شد
به گزارش همشهری «کوروش ساکی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این نشست با بیان اینکه مشکلات حوزه سلامت همیشه وجود داشته و دارد و در استان هنوز با ایده‌آل فاصله داریم، اظهار کرد: همکاری و تعامل نهادها و سازمان‌های مختلف استان در قالب کارگروه سلامت همواره نقش بسزایی در این راه داشته و دارد.
«سید موسی خادمی» استاندار هم سلامت را یکی از مهم‌ترین مقوله‌های مطرح در جامعه عنوان کرد و گفت: برای رسیدن به کیفیت سلامت در جامعه باید منسجم‌تر و با برنامه‌تر از همیشه عمل کنیم.
خادمی بر اجرای برنامه‌های نمادین سلامت در ادارات تأکید و بیان کرد: اجرای برنامه «یک روز بدون خودرو» در هر هفته باید برای کارمندان و کارکنان دولت در دستور کار قرار گیرد.
وی خواستار حمایت بیشتر از دامداران و کشتارگاه‌ها برای ارائه خدمات بهداشتی شد و اظهار کرد: در این راه سازمان‌های ذی‌ربط بیشتر تلاش کنند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code