موضوعات
لرستان

آموزش مهارت‌های نرم با رویکرد جدید در لرستان

نویسنده:
آموزش‌های مهارت‌های نرم به نیروی انسانی با رویکردی جدید در لرستان ارائه می‌شود...
1396/08/24
آموزش‌های مهارت‌های نرم به نیروی انسانی با رویکردی جدید در لرستان ارائه می‌شود.
به گزارش همشهری «رحمن قلاوند» مدیرکل آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای لرستان با بیان این مطلب اظهار کرد:  مهارت‌های نرم ویژگی‌هایی فردی هستند که سبب تقویت تعاملات فردی و موفقیت شخصی در شغل می‌شوند. خود‌آگاهی، مدیریت هیجان، مدیریت استرس، مدیریت زمان، مهارت‌ مدیریت جلسه، مهارت كار تیمی،‌ مهارت‌های خود ارتقایی و... از جمله مهارت‌هایی است که در این رابطه آموزش داده می‌شوند.
 وی تاکید کرد: در سند اشتغال لرستان ایجاد حدود 24 هزار و 479 شغل با سرمایه گذاری 6 هزار و 400 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در فنی و حرفه‌ای وظیفه داریم نیروی مورد نیاز را تامین کنیم.
وی با اشاره به اینکه آموزش حدود 30 هزار نفر در سال 96 از سوی فنی و حرفه‌ای پیش بینی شده است، گفت: سند آموزش و سند اشتغال لرستان با هم هماهنگ هستند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code