موضوعات
لرستان

آموزش در حوزه عفاف و حجاب

نویسنده: واحد مددکاری معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی لرستان
نهادینه‌سازی فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یکی از باورهای دینی مستلزم برنامه‌ریزی صحیح در سه حوزه فرد، خانواده و جامعه است. همه نهاد‌ها و سازمان‌ها به ویژه خانواده‌ها در این حوزه نقش دارند و می‌توانند گام های موثری در موضوعات فرهنگی بردارند...
1396/09/08
نهادینه‌سازی فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یکی از باورهای دینی مستلزم برنامه‌ریزی صحیح در سه حوزه فرد، خانواده و جامعه است. همه نهاد‌ها و سازمان‌ها به ویژه خانواده‌ها در این حوزه نقش دارند و می‌توانند گام های موثری در موضوعات فرهنگی بردارند.
پیش از برنامه ریزی صحیح باید عناصری همچون شخص، خانواده و جامعه را در زمینه فعالیت علمی و فرهنگی به خوبی شناخته و جایگاه هر یک را بررسی کرد؛ سپس در سه مرحله نهادینه‌سازی (تعمیق)، گسترش فرهنگ (ترویج) و حفظ و پاسداری از باورهای ترویج شده (تحفیظ) با استفاده از ابزار و شیوه‌های کاملا مدرن و مؤثر به فعالیت پرداخت. برای اجرایی و عملیاتی شدن هر یک از این مراحل، نیازمند حرکت جمعی در نهادهای فرهنگی اعم از خصوصی و دولتی خواهیم بود. اگر این همسویی و همپوشی در سطح فراگیر صورت نگیرد، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید و گستره عمل فرهنگی همچون گذشته، به گروه و دوره خاصی محدود خواهد شد.
برای نهادینه سازی، گسترش و حفظ فرهنگ عفاف و حجاب باید از همه توانایی‌ها، اختیارات و امکانات موجود در نهادهای کشور از جمله آموزش و پرورش، حوزه‌ها، دانشگاه‌ها، نهادهای اقتصادی و فرهنگی کشور در رسیدن به هدف مورد نظر بهره گرفت، به ویژه آموزش و پرورش که در رأس همه نهادها بوده و نقش بسزایی دارد.
موضوع حجاب و عفاف جزو موضوع‌های فرهنگی و مذهبی به شمار می‌رود که بیش از امور نظامی، سیاسی و اجتماعی به برنامه ریزی تدریجی و ریشه‌ای نیاز دارد. تمام نهادها و سازمان‌ها اعم از خصوصی، دولتی و شهروندان در این فرهنگسازی نقش دارند به همین دلیل، بدون ریشه‌یابی، آسیب‌شناسی و شناسایی ورودی‌های فرهنگی، نمی‌توان برنامه‌ای درست و کارآمد طراحی کرد.
در حوزه فرهنگی با توجه به اینکه ده‌ها کانال ماهواره‌‌ای، اینترنتی و سایت‌های مختلف ارزش‌ها و باورهای دینی ما را نشانه گرفته‌اند، باید گام‌های موثری در بخش آموزش های همگانی برداشته شود.
تهیه برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی به منظور ترغیب انگیزه درونی آحاد جامعه، بروز حساسیت در قبال مظاهر مخل حریم عفاف در جامعه اسلامی و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های گفته شده از ملزومات برنامه‌های دستگاه‌های فرهنگی در موضوع عفاف و حجاب است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code