موضوعات
کردستان

50 زایمان موفق در مرکز درمان ناباروری استان

نویسنده:
مسئول بخش جنین شناسی مرکز پزشکی تشخیص و درمان ناباروری دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: تاکنون 50 مورد زایمان موفق در مرکز پزشکی تشخیص و درمان ناباروری این دانشگاه انجام شده است...
1396/04/26
مسئول بخش جنین شناسی مرکز پزشکی تشخیص و درمان ناباروری دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: تاکنون 50 مورد زایمان موفق در مرکز پزشکی تشخیص و درمان ناباروری این دانشگاه انجام شده است. به گزارش ایرنا «جعفر رضایی» افزود: تاکنون 50 مورد زایمان موفق انجام شده که این میزان در 2 سال اخیر 25 درصد رشد داشته است. وی اظهار کرد: تاکنون نزدیک به 3 هزار و 150 نفر به این مرکز مراجعه کرده‌اند و تشکیل پرونده داده‌اند که بیشتر مراجعان کردستانی و جمعی نیز از سایر استان‌ها بوده اند. وی افزود: طبق دستورالعمل 80 درصد هزینه درمان همه خانم‌های ایرانی زیر 42 سال با در دست داشتن دفترچه بیمه، در این مرکز رایگان خواهد بود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code