موضوعات
کردستان

صدای همشهری

نویسنده:
88932308- 021 یا 08733288585 [9 تا 14 به استثنای روزهای تعطیل] kurdistan@hamshahri.org
1396/06/08
بوی آزاردهنده
در همسایگی ما، در محله جورآباد، فردی مرغ و خروس نگهداری می  کند که موجب ایجاد بوی بد و آزاردهنده در محله می  شود. آداب و رسم همسایه  داری و رعایت حقوق همدیگر بسیار مهم   است. ما چون نمی  خواهیم به جایی شکایت کنیم از طریق رسانه و تذکر شفاهی اعلام می  کنیم، بلکه این همسایه محترم این محیط را تعطیل کند.
جمعی از همسایگان-سنندج

بطری  ها و کارت شارژها
چند دکه مطبوعاتی در خیابان پاسداران وجود دارند که تنقلات و آب معدنی و کارت شارژ می  فروشند. در این مسیر سطل زباله وجود ندارد و خریداران این دکه  ها هم آشغال  هایشان را نگه نمی  دارند تا به نزدیک  ترین سطل زباله بیندازند. لطفا شهرداری نسبت به گذاشتن سطل  های زباله در این مسیر تا سه  راهی ادب اقدام کند. همچنین خود دکه  ها به  عنوان کار فرهنگی زباله  های مربوطه را جمع  آوری کنند.
کریمی-سنندج

مسکن اجاره  ای: تلخ  نشینی، نه خوش  نشینی
مسکن اجاره  ای هر سال به مشکلی برای مستاجران تبدیل شده است، زیرا صاحب  خانه  ها و حتی صاحبان مغازه  ها بر اساس هیچ معیاری کرایه و ودیعه را بالا می  برند. مسکن در سقز گران است و هیچ مسئول و متولی مشخصی مسئولیت آن را به عهده نمی  گیرد. حداقل شورای جدید حرکتی جدید دراین زمینه انجام دهد و ساماندهی کند.
سرداری-سقز

تعطیلی مراكز قلیان  كشی
مدتی پیش در مریوان مراکز مصرف و عرضه قلیان را تعطیل کردند. هم درخواست مردم بود و هم عزم و تصمیم مسئولان.
 لطفا در مورد سایر شهرها  نیز این حرکت برای سلامت شهروندان و مخصوصا جوانان انجام گیرد.
سلطانیان-مریوان

 یک بام و دو هوای امكانات
راننده تاكسی هستم و سال  هاست در شهر سنندج به همشهریانم خدمت می  كنم، اما هیچ امكاناتی برای راننده  های تاکسی نیست.
 در حالی كه راننده  های تاکسی زحمت مسافرت  های داخل شهر را می  كشند، اما می  شنویم به اتوبوس  ها لاستیک و امكانات بهتر می  دهند. مسئولان ذی  ربط لطفاً بررسی و اقدام كنند.
یك راننده تاكسی -سنندجارسال پیام اشتراک 
 
 Security code