موضوعات
کردستان

صدای همشهری

نویسنده:
88932308 -021 یا 08733288585 [9 تا 14 به استثنای روزهای تعطیل] kurdistan@hamshahri.org
1396/06/06
   شکستگی لوله آب
مدتی درمسیر بلوارشهدا لوله اصلی آب شکسته بود. این یعنی کلی آب هدر می‌رود. مسئولان مربوطه لطفا اقدام کنند و تمام لوله‌هایی را که ممکن است سبب به هدر رفتن آب شوند، مرمت کنند.
کسبه مسیر-سنندج

   تابلوی اعلانات شهرداری
تابلوهایی (پانل‌هایی) که شهرداری برای چسباندن اطلاعیه به دیوارها آویزان کرده کهنه و فرسوده شده‌اند. لطفا شهرداری آنها را بردارد و به جایشان تابلوهای نو بگذارد که چهره‌ دیوارها هم زشت نشود.
جوهری- سنندج

  پارک و شطرنج
خواهش می‌کنم شهرداری با همکاری تربیت بدنی در بلوارها و پارک‌ها صفحات شطرنج و میزهای تنیس بگذارد تا جوان‌ها به جای تفریحات ناسالم به ورزش بپردازند.
یک جوان- سقزارسال پیام اشتراک 
 
 Security code