موضوعات
کردستان

شورای سوادآموزی روستاها فعال می‌شود

نویسنده:
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش کردستان بر فعال کردن شورای سوادآموزی روستاها در استان تأکید کرد و گفت: به کمک این شوراها می‌توان افراد بازمانده از تحصیل را شناسایی کرد و تحت آموزش قرار داد...
1396/07/18
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش کردستان بر فعال کردن شورای سوادآموزی روستاها در استان تأکید کرد و گفت: به کمک این شوراها می‌توان افراد بازمانده از تحصیل را شناسایی کرد و تحت آموزش قرار داد.
به گزارش مهر، «رمضان یوسفی» در جلسه انسداد مبادی بی‌سوادی و شورای پشتیبانی سوادآموزی سنندج با بیان این که در زمینه ریشه‌کنی بی‌سوادی نیاز به کار عملیاتی است، گفت: ریشه‌کنی بی‌سوادی به تنهایی از عهده آموزش و پرورش برنمی‌آید و تمامی ارگان‌ها باید در این رابطه ما را یاری دهند.
وی بر فعال کردن شورای سوادآموزی روستاها تأکید و اظهار کرد: اعضای این شورا متشکل از دهیار، بخشدار، رئیس شورا، امام جمعه، بهورز، مدیر مدرسه و دو نفر از معتمدان روستاست.
وی با بیان این که شورای سوادآموزی روستا‌ها نقش بسزایی در ریشه‌کنی بی‌سوادی ایفا می‌کنند، افزود: با کمک شوراهای سوادآموزی روستاها می‌توان افراد ترک تحصیل کرده و بازمانده را شناسایی و جذب کرد و تحت آموزش قرار داد. معاون سیاسی‌امنیتی فرماندار سنندج هم در این جلسه ضمن تشکر از اعضای ستاد و ارگان‌های مربوطه گفت: باید روستاها را بر اساس تعداد بی‌سوادان رتبه‌بندی، و فضای رقابتی بین دهیاران برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی ایجاد کنیم. «موحد امان‌اللهی» بیان کرد: خانه بهداشت‌ها به ویژه در حاشیه شهر سنندج می‌توانند در شناسایی بانوان بی‌سواد نقش عمده‌ای ایفا کنند و برای ارتقای مراکز یادگیری نیز می‌توان از شورا و شهرداری سنندج کمک گرفت.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code