موضوعات
کردستان

راهکاری برای کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز

نویسنده:
معاون عمرانی استاندار گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان برای واگذاری انشعاب به ساخت‌وسازهای غیرمجازی که پیش از این احداث شده‌اند، باید استعلام‌های لازم را از شهرداری دریافت کنند...
1396/07/19
معاون عمرانی استاندار گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان برای واگذاری انشعاب به ساخت‌وسازهای غیرمجازی که پیش از این احداث شده‌اند، باید استعلام‌های لازم را از شهرداری دریافت کنند.
به گزارش مهر «امیر قادری» گفت: قانون، شهرداری‌ها را موظف و مکلف به کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز کرده است و آن‌ها باید حتماً این کار را انجام بدهند، اما ممکن است گاهی در مواردی شهرداری‌ها سازوکار و ابزار اجرایی لازم را به طور کامل در اختیار نداشته باشند.
قادری با اشاره به اینکه مجلس قوانین متعددی را در طول زمان تصویب یا اصلاح می‌کند، که دلیل آن تغییر نیازهای مردم در گذر زمان است، افزود: قانونی که تصویب می‌شود باید اجرا شود، اما هنر مدیریت این است که از ابزارهای مدیریتی به گونه‌ای استفاده کند که با تفسیر قانون امکان هماهنگی بیشتر فراهم شود، به نحوی که هم مردم از آن استفاده لازم را ببرند و هم دستگاه‌های مسئول به تکالیف خود عمل کنند.
معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه مهاجرت، مشروط به رعایت برخی موارد، پدیده خوبی است اضافه کرد: بخشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز حاصل مهاجرت‌های بی‌رویه از روستا به شهر و بخش دیگر ناشی از حضور افرادی است که توانایی پرداخت هزینه‌های اسکان در شهر را ندارند و ناچار به اسکان در حومه شهرها می‌شوند که آن‌ها نیز طبیعتاً خدمات نیاز دارند.
قادری بیان کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید در موارد لزوم از شهرداری‌ها برای واگذاری انشعاب به ساخت‌وسازهای غیرمجاز استعلام بگیرند و در صورتی که شهرداری پاسخی به استعلام‌ها نداد، قانون جدید را اجرا کنند.
وی بر ضرورت پرهیز دستگاه‌های خدمات‌رسان از واگذاری انشعابات به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مسیر معابر طرح‌های تفضیلی تأکید کرد و اظهار داشت: در غیر این صورت امکان گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز وجود دارد.
معاون استاندار عنوان کرد: همچنین واگذاری انشعابات باید به ساختمان‌هایی باشد که حداقل شرایط احراز مالکیت را داشته باشند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code