موضوعات
کردستان

نگاه

حضورکردستانی‌ها برای خلق حماسه‌ای دیگر

نویسنده: محمد سلیمانی / مدیرکل بنیادشهید و امور ایثارگران کردستان
ملت بزرگ ایران اسلامی با اتحاد وهمبستگی، عشق به اسلام وپاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی همواره درصحنه‌های مختلف ایفای نقش کرده اند وحماسه بزرگ درطول 37 سال عمر با برکت انقلاب اسلامی به دست این مردم خلق شده است.
1394/12/03
ملت بزرگ ایران اسلامی با اتحاد وهمبستگی، عشق به اسلام وپاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی همواره درصحنه‌های مختلف ایفای نقش کرده اند وحماسه بزرگ درطول 37 سال عمر با برکت انقلاب اسلامی به دست این مردم خلق شده است. بی گمان در هفتم اسفند ماه امسال هم به دست مردم و با حضور حداکثری درانتخابات پنجمین مجلس خبرگان رهبری و دهمین مجلس شورای اسلامی حماسه دیگری خلق خواهد شد. این حضور حداکثری واقدام به موقع از ویژگی های ملت غیور ایران اسلامی است وچه زیبا امام خمینی(ره) فرمودند: «من باجرأت مدعی هستم که ملت ایران وتوده میلیونی آن درعصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله(ص) وکوفه و عراق در عهد امیرالمومنین(ع) وحسین بن علی صلوات الله وسلام علیها می باشند.»
انقلاب اسلامی با حضور مردم و فداکاری آنان به پیروزی رسید.  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تهدیدها با دست مردم خنثی و 8 سال دفاع مقدس توسط مردم اداره شد. اگر بگوییم این مردم صاحبان به حق نظام وانقلاب هستند سخنی به گزاف نگفته ایم؛ مردمی که دراین راه بیش از 220 هزارشهید گلگون کفن تقدیم کرده اند وخوب می‌دانند که جمهوری اسلامی نعمتی است که باخون عزیزانشان به دست آمده است وارزش آن راخوب می دانند.
یکی از راه های پاسداری وحفاظت از جمهوری اسلامی شرکت در انتخابات است. این حق انتخاب نعمتی است که به برکت انقلاب اسلامی، مجاهدت های امام خمینی(ره) ویاران امام،  فداکاری بزرگ ملت و ایثار و از خودگذشتگی شهیدان به دست آمده است. مردم باید در مقام شکرگزاری از این حق استفاده کنند و با حضور در انتخابات واستفاده ازحق انتخاب درسرنوشت شهر و دیار واستان وکشور خویش دخالت کنند. آن ها باید به تکلیف خودعمل کنند و بی تفاوتی به امرمهم انتخابات خطا وگناه نابخشودنی است. براساس دیدگاه های امام خمینی(ره)ومقام معظم رهبری به عنوان مرجع دینی شرکت در انتخابات بر ما مسلمانان تکلیف است و هر انسان مکلف باید درصحنه انتخابات حضور پیداکند. حضور یکپارچه مردم برای دوستان انقلاب وملت امید آفرین است و یأس و ناامیدی برای دشمنان کشور به دنبال دارد. با این حضور سرنوشت کشور به دست نمایندگان مردم سپرده می‌شود؛ نمایندگانی که درخانه ملت باید طی 4سال برای مردم تصمیم گیری کنند وبا اخذ تصمیم درست گره گشای آنان باشند. لذا این حضور از اهمیت بالایی برخوردار است .
 کسانی باید انتخاب شوند که خدمتگزار محض مردم باشند و برای خدمت به خلق گوی سبقت را از دیگران بربایند،  نه اینکه به دنبال پست ومقام برای خود واطرافیانشان، مسئولان را در تنگنا قراردهند وبا ورود به مجلس به دنبال سهم‌خواهی باشند.کسانی باید انتخاب شوند که قانونمدار باشند ودر جایگاه قانون‌گذاری به قانون احترام بگذارند و از فرصتی که ملت در اختیار آنان قرارمی‌دهد به خوبی استفاده کنند. نمایندگان باید همواره خود را از مردم بدانند،  برای خدمت به این مردم که ولی نعمت مسئولین و دست اندرکاران امور هستند ازهیچ کوششی فروگذار نکنندچرا  که براساس آموزه‌های دینی عبادتی بالاتر از خدمت به مردم ورسیدگی به امور مسلمین وجود ندارد. امید آن است که در هفتم اسفندماه سال 1394 ،سال دولت و ملت همدلی وهمزبانی، باردیگرشاهد حضورحداکثری مردم درانتخاب نماینده اصلح باشیم وبا احساس تکلیف از میان نامزدهای انتخاباتی که همگی صلاحیت کاندیدا شدن را دارند، افراد اصلح را به خانه ملت بفرستیم.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code