موضوعات
کردستان

برگزاری دومین کنگره بین‌المللی محک

نویسنده:
دومین کنگره بین‌المللی «نقش خدمات حمایتی در درمان چندتخصصی سرطان کودک» اول تا سوم آذر در مؤسسه خیریه محک برگزار می‌شود...
1396/09/01
دومین کنگره بین‌المللی «نقش خدمات حمایتی در درمان چندتخصصی سرطان کودک» اول تا سوم آذر  در مؤسسه خیریه محک برگزار می‌شود. به گزارش همشهری، این کنگره در 5 پوشه تخصصی و با چند سخنرانی و برپایی کارگاه‌های آموزشی با حضور استادان داخلی و بین‌المللی آذر 1396 در مؤسسه خیریه محک برگزار می‌شود.  محوراین کنگره تخصصی، ارائه خدمات حمایتی به کودک و مراقبان (خانواده و تیم درمان) در فرایند درمان چند‌تخصصی سرطان کودک شامل تشخیص، مراحل درمان، پیگیری بازگشت به زندگی عادی، سوگ و پس از سوگ است. این کنگره بین‌المللی با هدف ارائه تجربه‌های یافته‌های پژوهشی برای ارتقای دانش ومهارت کارشناسان ومتخصصان حوزه خدمات حمایتی با توجه به استانداردها و روندهای ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود. براساس آخرین یافته‌های جهانی، درمان سرطان، درمانی چند تخصصی و همه‌جانبه است که لازمه آن همراهی تیم‌های مختلف پزشکی، پرستاری، مددکاری، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مشاوره و سایر تخصص‎ها با یکدیگر است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code