موضوعات
کهکیلویه و بویراحمد

کشت 400 هکتار کلزا

نویسنده:
سطح زیرکشت محصول دانه‌های روغنی کلزا در شهرستان باشت از توابع استان کهگیلویه وبویراحمد با 400 هکتار نسبت به سال قبل 2 برابر شده است...
1396/09/01
سطح زیرکشت محصول دانه‌های روغنی کلزا در شهرستان باشت از توابع استان کهگیلویه وبویراحمد با 400 هکتار نسبت به سال قبل 2 برابر شده است.
مدیرجهاد کشاورزی باشت به تسنیم گفت: عملیات کشت محصول کلزا در روستاهای کمربندی باشت، بوستان و روستای کته شروع شده است.
جواد شمشیری افزود: خرید تضمینی محصول کلزا دلیل استقبال کشاورزان باشتی از کشت این محصول بوده است.
مدیر جهاد کشاورزی باشت بیان کرد: به دلیل اهمیت رعایت الگوی کشت در رشد کمی و کیفی محصولات کشاورزی حمایت از کشت دانه‌های روغنی کلزا در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد.
شمشیری گفت: آبیاری زمین‌های زیرکشت محصول دانه‌های روغنی کلزا به‌صورت آبیاری‌های نوین و سنتی انجام می‌شود.
وی عنوان کرد: توزیع بذر یارانه‌ای از دیگر سیاست‌های جهاد کشاورزی برای حمایت از افزایش کشت کلزا است.
شمشیری ادامه داد: کشت متناوب گندم، ذرت و کلزا در مزارع کشاورزی را باعث بهره وری بهتر از منابع آب و خاک و راهکاری برای خروج از کشاورزی سنتی است. وی همچنین از خرید 2 هزار تن محصول ذرت از کشاورزان باشتی در پاییز امسال خبر داد.
شمشیری افزود: کار خرید محصول ذرت اکنون از 2 مرکز خرید در این شهرستان ادامه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی باشت گفت: امسال کشت محصول ذرت در 600 هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان انجام شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code