موضوعات
کهکیلویه و بویراحمد

مادوان، ظرفیت شهر شدن نداشت

نویسنده:
شهر شدن مادوان بویراحمد تصمیمی شتاب زده و خلاف قانون بود...
1396/05/04
شهر شدن مادوان بویراحمد تصمیمی شتاب زده و خلاف قانون بود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان این مطلب تأکید کرد: تبدیل روستای مادوان بویراحمد به شهر از همان ابتدا تصمیمی شتاب زده، خلاف قانون، بدون برنامه ریزی و ضوابط فنی و شهرنشینی و البته ناشی از فشارهای تحمیلی بوده است.
به گزارش ایرنا، سید موسی خادمی در نشست شورای برنامه ریزی وتوسعه کهگیلویه وبویراحمد اظهار کرد: هیچ گونه آینده نگری و برنامه ریزی اصولی از سوی متولیان امر در زمان تبدیل شدن مادوان به شهر انجام نگرفته و نوعی نگرش و منفعت خاص حتی سیاسی عامل اساسی و دخیل در این کار غیرفنی وغیر اصولی بوده است.
وی برخی معضلات و مشکلات اجتماعی موجود در شهر مادوان را یادآور شد و افزود: هیچ گونه آثار شهری و اصول شهر نشینی بر این منطقه حاکم نیست.
خادمی تصریح کرد: برخی‌ها بدون هیچ گونه کار کارشناسی و با اهدافی خاص یک سری الزامات را بر یک منطقه جغرافیایی که هیچ گونه شرایط پذیرش ضروریات شهری را نداشته حاکم کرده اند و انبوهی از مشکلات و معضلات اجتماعی را برای این شهر به وجود آورده اند.
وی تأکید کرد: با توجه به بازدیدهای میدانی که ازاین شهرصورت گرفت ومطالعات انجام شده هیچ آثاروشرایط استانداردی درزمینه شهرشدن آن مشاهده نشده وکمترین پیش بینی وآینده نگری نیزبرای توسعه شهرنشینی صورت نگرفته است.
استاندارکهگیلویه وبویراحمد همچنین موضوع الحاق وساماندهی مناطق و روستاهای پیرامونی یاسوج را یادآورشد وگفت: باید ازهرگونه تصمیم شتاب زده وغیراصولی دراین راستا خودداری شود.
وی ادامه داد: البته الحاق و ساماندهی مناطق حاشیه یاسوج به ویژه شهر جدید مادوان نیازمند مدیریت یکپارچه و منسجمی است که باید با طرح مطالعاتی دقیق، سنجیده و آینده نگر همراه باشد.
خادمی گفت: اکنون طرح جامع واصولی با رعایت مطالعات دقیق و بررسی میدانی ازتمامی مناطق حاشیه نشین شهریاسوج درمراحل نهایی است که ارائه خدمات وهرگونه تغییرکاربری وتوسعه آن مناطق نیز بر اساس این طرح انجام می‌شود.
وی به مردم درمناطق پیرامونی (سررود شمالی و جنوبی) یاسوج توصیه کرد که ازهرگونه تصمیم و اقدام‌های شتاب زده تا بررسی نهایی وضعیت الحاق این مناطق نیز خودداری کنند.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد از مشاور طرح خواست تا با کمک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر متولیان امر در اسرع وقت و ظرف یک ماه آینده کار مطالعاتی و وضعیت روستاهای منفصل و همچنین محدوده‌های شهری و روستایی در این مناطق را آماده و برای تصویب نهایی در شورای برنامه ریزی استان ارائه کند.
نماینده بویراحمد و دنا درمجلس شورای اسلامی نیزگفت: یکی ازمهم ترین راهکارهای اساسی برای خروج مناطق حاشیه ای وپیرامونی یاسوج الحاق آنان به شهر و مرکزاستان با مدیریت منسجم و واحد است.
غلام محمد زارعی اظهار کرد: هم اینک نیز طرح جامع بازآفرینی شهر یاسوج به همراه شهر دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران در وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته که یکی از پیش نیازهای تحقق این مهم موضوع الحاق و تعیین تکلیف مناطق پیرامونی این شهرهاست.
براساس مطالعات انجام شده افزون بر77 هزارنفرازجمعیت 713 هزار نفری کهگیلویه وبویراحمد درحاشیه‌های یاسوج و دوگنبدان زندگی می‌کنند که آسیب‌های اجتماعی متعددی برای این شهرها ایجاد کرده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code