موضوعات
کهکیلویه و بویراحمد

فاجعه زیست‌محیطی در بویراحمد

نویسنده:
فاجعه زیست محیطی در منطقه مزدک شهرستان بویراحمد در ضلع جنوبی پلیس راه یاسوج - اصفهان یکی از صدها مورد تعرض و مصداق عینی تخریب و نابودی منابع ملی است....
1396/05/09
فاجعه زیست محیطی در منطقه مزدک شهرستان بویراحمد در ضلع جنوبی پلیس راه یاسوج - اصفهان یکی از صدها مورد تعرض و مصداق عینی تخریب و نابودی منابع ملی است.
به گزارس ایرنا، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد دراین باره گفت: طرح جابه جایی و ساماندهی کارخانه‌های شن و ماسه در حاشیه رودخانه‌ها بدون طرح توجیهی خلاف قانون است و ساماندهی آنها نیز در دستور کار جدی شرکت آب منطقه ای استان قرار گرفته است.
رسول فرهادی بیان کرد: ازمجموع 66 کارخانه شن وماسه فعال دراستان 50 مورد آن بدون مجوز تخصیص آب فعالیت می‌کنند.
وی تصریح کرد: 22 مورد ازاین تعداد واحدهای شن وماسه در شهرستان‌های بویراحمد و دنا ومابقی مربوط به شهرستان‌ها و مناطق گرمسیری استان هستند.

نبود نقشه کاداستر
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد پیشتر درحالی از وجود بیش از حدود پنج هزار هکتار از زمین‌های ملی این استان در دست سودجویان خبر می‌دهد که نبود نقشه کاداستر را یکی از مهم ترین دلایل افزایش بروز پدیده زمین خواری می‌داند.
پژمان نیک اقبالی افزود: از 280 هزار هکتار زمین ملی نیازمند نقشه کاداستر تنها 40 هزار هکتار آن دارای نقشه است.
نقشه کاداستر، یک نوع نقشه برداری ثبتی است که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد.
به گفته این مسئول، شهرستان بویراحمد با حدود 2هزار و 230 هکتار دارای بیشترین منابع ملی تصرف شده در گذشته به دست متصرفان و سودجویان است.
وی اظهار کرد: شهرستان‌های گچساران با 916 هکتار و کهگیلویه با 591 هکتار در رده‌های بعدی زمین‌های ملی تصرف شده قرار دارند.
معاون عمرانی استاندارکهگیلویه وبویراحمد درهمین زمینه تصریح کرد: سال 94 نیزحدود 90 پرونده با بیش از 115هکتار زمین خواری در این استان تشکیل شد که 52 هکتار از این میزان نیز از تصرف سودجویان خارج شد.
نیک اقبالی با اشاره به عزم جدی دولت برای مبارزه با زمین خواری، کوه خواری و تخلفات زیست محیطی ومنابع طبیعی گفت: تخلفاتی دراین زمینه‌ها دراستان انجام شده که بررسی و شناسایی نهایی آنها در دستور کار قرارگرفته است.
وی مشارکت مردم وهمراهی رسانه‌های جمعی برای ارائه آموزش‌های لازم درزمینه آگاهی بخشی واطلاع رسانی افکارعمومی برای حفظ و صیانت از زمین‌های ملی ومنابع طبیعی را ازراهکارهای ضروری در کاهش روند تخریب منابع ملی و جنگل‌ها ذکر کرد.
نیک اقبالی افزود: مقابله جدی با پدیده زمین خواری اکنون با تأکید رهبر معظم انقلاب به یک راهبرد و اولویت مهم دولت و به تبع آن در همه استان‌ها تبدیل شده است.

رفع تصرف زمین‌های ملی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: ظرف سال‌های 94، 95 و 3 ماه نخست سال جاری افزون بر 2 هزار و 460 هکتار از زمین‌های منابع ملی در استان از دست سودجویان خارج و رفع تصرف شد.
عزت الله بهشتی فر اظهار کرد: افزون بر 2 هزار و141هکتارازاین میزان درقالب اجرای تبصره ذیل ماده 55 قانون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشوربوده است.
وی تصریح کرد: هزارو941هکتارازاین میزان زمین‌های رفع تصرف شده درقالب این ماده قانونی درسال 94 ومابقی نیزمربوط به سال 95 و 3 ماه نخست امسال بوده است.
بهشتی فر تعداد پرونده‌های تشکیل شده در مراجع قضایی در این زمینه را 536 مورد ذکر کرد و گفت: ظرف 2 سال گذشته افزون بر 13هزار اصله درخت که به صورت غیرمجاز در زمین‌های ملی کاشته شده بودند، با دستور قضایی قطع شدند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه وبویراحمد تأکید کرد: همچنین ظرف سال‌های 94 و 95 حدود 607 پرونده مربوط به زمین خواری در مراجع قضایی تشکیل که در قالب آن افزون بر 2 هزار هکتار زمین‌های ملی توسط سودجویان تصرف شده است.
بهشتی فر افزود: حدود 1400 هکتار از این میزان مربوط به سال 94 و مابقی نیز در سال 95 بوده است.

کارگروه مبارزه با زمین خواری
بهشتی فر با اشاره به فعال شدن کارگروه ویژه حفظ حقوق بیت المال و مبارزه با زمین خواری، گفت: سالهای 93 و 94 حدود 828 مورد پرونده زمین خواری در مراجع قضایی استان تشکیل شد.
وی ادامه داد: ظرف این 2 سال نیز حدود 637 هکتار از زمین‌ها و منابع ملی از دست سودجویان رفع تصرف شد.
بهشتی فر برخی دستاوردها و نتایج کارگروه ویژه حفظ حقوق بیت المال و مبارزه با زمین خواری در استان و اهتمام ویژه دولت یازدهم و نیز تعامل دستگاه قضایی در این راستا را یادآور شد و گفت: میزان هماهنگی‌ها و عزم همگانی برای مقابله جدی با این پدیده یکی از اقدام‌های مثبت و امیدبخش این کارگروه بوده است.
بهشتی فر گفت: دستور دادستانی مرکز استان مبنی بر اجرای تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت از جنگل‌ها و منابع ملی که تاکنون در استان اجرایی نشده بود یکی از مهم ترین مصوبات و دستاوردهای این کارگروه بوده است.
وی با اشاره به افزایش روز افزون پدیده زمین خواری و تغییرکاربری‌های غیراصولی در زمینها و منابع ملی استان، یادآور شد: اجرای طرح و تهیه نقشه کاداستر مهم ترین عامل در کاهش بروز این معضل است.
بهشتی فر تأکید کرد: از مجموع حدود یک میلیون و450 هزار هکتار سطح منابع ملی در این استان تاکنون کمتر از 2 درصد آن تهیه طرح کاداستر انجام شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code