موضوعات
کهکیلویه و بویراحمد

دوئل مرگ جاده با انسان

نویسنده:
طی سال‌های اخیر 1074 نفر در حوادث رانندگی محورها و جاده‌های استان کهگیلویه وبویراحمد جان خود را از دست دادند...
1396/07/26
طی سال‌های اخیر 1074 نفر در حوادث رانندگی محورها و جاده‌های استان کهگیلویه وبویراحمد جان خود را از دست دادند.
رئیس اداره بحران و پدافند راه و شهرسازی کهگیلویه وبویراحمد به مهر گفت: بسیاری ازحوادث وسوانح رانندگی در نقاط حادثه‌خیز رخ داده است که انتظار می‌رود برای رفع نقاط حادثه‌خیز اعتباراتی اختصاص داده شود.

توسعه بزرگراه‌ها ضروری است
بیت‌الله محرابی با اشاره به نبود زیرساخت‌ها دراستان گفت: برای کاهش تصادفات و حوادث رانندگی باید برخی زیرساخت‌ها وجود داشته باشد برای مثال استان باید 210 کیلومتر بزرگراه داشته باشد اما فقط 100 کیلومتر بزرگراه در اختیار است.
رئیس اداره بحران و پدافند راه و شهرسازی کهگیلویه وبویراحمد به وجود 47 نقطه حادثه‌خیز در استان اشاره کرد و افزود: برای رفع این نقاط نیازمند اعتبار هستیم اما یک ریال اعتبار برای رفع نقاط حادثه‌خیز به استان اختصاص داده نشده است، از محل اعتبارات بحران برای رفع این نقاط اعتبار اختصاص داده می‌شود اما وقتی این رقم تخصیص داده نمی‌شود دست ما بسته است.

کاهش نقاط حادثه‌خیز
این مسئول در خصوص کاهش نقاط حادثه‌خیز از 120 به 47 نقطه گفت: درسال 90 تعداد نقاط حادثه‌خیز درجاده‌ها ومحورهای استان 120 نقطه اعلام شد اما طی 2 سال اخیر قانون نقاط حادثه‌خیز تغییر کرد و‌اکنون نقاط حادثه‌خیز دراستان 47 مورد است که 13 نقطه آن آشکارسازی شده است.
محرابی اضافه کرد: از تعداد 47 نقطه حادثه‌خیز دراستان تاکنون هیچ یک ازاین نقاط رفع نشده که برای حذف نقاط حادثه‌خیزنیازمند تخصیص اعتبارهستیم وازسازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی انتظار داریم به این حوزه اعتباراتی اختصاص دهند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code