موضوعات
کهکیلویه و بویراحمد

خرید و فروش نوزاد هنوز بحرانی نشده است

نویسنده:
خرید و فروش نوزادان در جامعه، که این روزها زمزمه‌هایش در رسانه‌های جمعی به گوش می‌رسد، به اعتقاد رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، هنوز به مرز بحران نرسیده است. سید حسن موسوی چلک در گفت وگو با همشهری به تشریح وضعیت این آسیب اجتماعی در جامعه پرداخت...
1396/06/04
خرید و فروش نوزادان در جامعه، که این روزها زمزمه‌هایش در رسانه‌های جمعی به گوش می‌رسد، به اعتقاد رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، هنوز به مرز بحران نرسیده است. سید حسن موسوی چلک در گفت وگو با همشهری به تشریح وضعیت این آسیب اجتماعی در جامعه پرداخت.
  • اصلی‌ترین عامل خرید و فروش نوزادان در جامعه‌چیست؟
فقر و نیاز مالی خانواده. موضوعی که در سایه ضعف‌های نظام حمایت اجتماعی و تامین اجتماعی کشور در حمایت از افراد نیازمند شکل گرفته است. هرچند این روزها نمی‌توانیم مدعی شویم که این آسیب اجتماعی به مرز بحرانی‌اش رسیده است اما این شرایط نمی‌تواند باعث شود تا ما چشم به روی آن ببندیم.
  • چرا حضور دلالان در این میان این قدر پر رنگ است؟
عمده کسانی که متقاضی فروش نوزادان خود هستند خانواده‌های درگیر با معضل اعتیادند. خانواده‌هایی که به خودی خود نمی‌توانند با خریداران رایزنی کنند و به توافق برسند. بنابراین این شرایط زمینه حضور دلالان را فراهم می‌کند. کسانی که با بهره‌گیری از شرایط و وضعیت فروشندگان و درخواست خریداران همیشه پول هنگفتی را از این تجارت به جیب می‌زنند.
  • چه مسأله‌ای این آسیب را نگران کننده‌تر می‌کند؟
اینکه گاهی از این بچه‌ها در قالب گروه‌های تکدی‌گری استفاده می‌شود. بچه‌هایی که به خانواده فروخته می‌شوند باز شرایط بهتری دارند اما بچه‌هایی که به گروه‌های برده‌داری کودک فروخته می‌شوند آینده تلخ و اسفناکی دارند. این موضوع نگرانی فعالان اجتماعی را دو چندان می‌کند.
  • به اعتقاد شما چه چاره‌ای باید برای جلوگیری از این آسیب اندیشید؟
باید ابتدا به شناسایی جامعه‌های خریدار نوزادان بپردازیم. چه کسانی هستند و چه اهدافی دارند؟ بعد از تشخیص این موضوع است که می‌توان برنامه‌ریزی کرد. برای مثال اگر ما امروز شاهد استقبال گسترده خانواده‌های نابارور از فعالیت این گروه‌ها هستیم باید چاره‌اندیشی کنیم و شرایط اخذ سرپرستی را کمی سهل و آسان سازیم. برای پذیرش قانونی بچه توسط خانواده‌ها، باید به جای یک سری قوانین سختگیرانه، نظارتمان را بر نحوه نگهداری این فرزندان در خانواده‌های متقاضی بیشتر کنیم.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code