موضوعات
کهکیلویه و بویراحمد

جریان اعتباردر لوله های آب

نویسنده:
1/4 میلیارد تومان به طرح‌های آب وفاضلاب شهری کهگیلویه اختصاص یافت...
1396/08/30
1/4 میلیارد تومان به طرح‌های آب وفاضلاب شهری کهگیلویه اختصاص یافت.
مدیرآب وفاضلاب شهری کهگیلویه به مهرگفت: این اعتبار از محل ماده 180 و نفت برای تکمیل طرح‌های آب و فاضلاب شهری در این شهرستان اختصاص یافت.
داریوش فقهی‌پور اظهار کرد: این اعتبار مربوط به مطالبات پیمانکاران در سال‌های گذشته در کهگیلویه است. وی افزود: حدود 650 میلیون تومان مطالبات پیمانکاران از سال‌های گذشته باقی مانده است.
مدیرآب وفاضلاب شهری کهگیلویه بیان کرد: حدود 130 میلیون تومان درمدت 6 ماه اخیربرای تکمیل طرح‌های آب وفاضلاب شهری در این شهرستان اختصاص یافت.
فقهی‌پورمیزان نشتی آب را دراین شهرستان 357 مورد عنوان کرد.
وی گفت: حدود 76 انشعاب فرسوده در 6 ماه نخست سال جاری تبدیل به انشعابات استاندارد درکهگیلویه شده است.
مدیرآب و فاضلاب شهری کهگیلویه رفع گرفتگی فاضلاب را در این شهرستان 43 مورد ذکر کرد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تعویض الکترو پمپاژهای سوخته در این شهرستان کاهش یافته و به 4 مورد رسیده درحالی که سوختگی الکترو پمپاژها درسال‌های قبل 2 رقمی بوده است.
مدیرآب وفاضلاب شهری کهگیلویه بیان کرد: تعداد حلقه‌های چاه تأمین‌کننده آب دراین شهرستان 7 حلقه بوده که ازاین تعداد 6 حلقه آن فعال است.
فقهی پورتعداد مخازن آب شهری دهدشت را 4 باب به حجم 12 هزار و 500 مترمکعب دانست.
مدیرامورآب وفاضلاب شهری کهگیلویه دبی آب تولیدی را نیز 162 لیتر برثانیه ذکر کرد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code