موضوعات
کهکیلویه و بویراحمد

توسعه شبکه توزیع آب یاسوج

نویسنده:
54 میلیارد ریال برای توسعه شبکه توزیع آب یاسوج هزینه شد. مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد گفت: اعتباری افزون بر54 میلیارد ریال برای اصلاح وتوسعه 37 کیلومتر شبکه توزیع آب آشامیدنی شهریاسوج مرکزاین استان هزینه شد. 54 میلیارد ریال برای توسعه شبکه توزیع آب یاسوج هزینه شد...
1396/06/11
54 میلیارد ریال برای توسعه شبکه توزیع آب یاسوج هزینه شد. مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد گفت: اعتباری افزون بر54 میلیارد ریال برای اصلاح وتوسعه 37 کیلومتر شبکه توزیع آب آشامیدنی شهریاسوج مرکزاین استان هزینه شد. 54 میلیارد ریال برای توسعه شبکه توزیع آب یاسوج هزینه شد.
سید علی لدنی نژاد درگفت وگو با باشگاه خبرنگاران اظهارکرد: طرح اصلاح و توسعه 37 کیلومترشبکه توزیع آب آشامیدنی شهریاسوج به مدت 12ماه اجرا ودرهفته دولت سال جاری به بهره برداری رسید.
وی افزود: اعتبارمورد نیازبرای اجرای این طرح ازمحل اعتبارات استانی تأمین و پرداخت شده است.
مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب شهری کهگیلویه وبویراحمد بیان کرد: جمعیت بهره بردار و زیرپوشش این طرح افزون بر 4 هزارنفرازمردم شهریاسوج است.

شناسایی انشعاب غیرمجاز در بویراحمد
رئیس شرکت آب و فاضلاب بویراحمد نیزگفت: ۵۰۰ انشعاب آب شرب غیر مجاز در منطقه‌ امیرآباد دشتروم شهرستان بویراحمد شناسایی شد. علمدار آرمین با بیان این‌که این انشعاب‌ها برای مصارف کشاورزی استفاده می‌شدند گفت: از مجموع انشعاب‌های غیرمجاز 250 مورد به مراجع قضایی معرفی شدند و معرفی بقیه متخلفان نیز ادامه دارد. رئیس شرکت آب و فاضلاب بویراحمد افزود: سوءاستفاده گسترده از آب شرب دراین منطقه منجربه کمبود شدید آب درروستاهای پایین دست شده است.
وی با بیان این‌که انشعاب‌های غیرمجازبه دلیل کاهش منابع آب کشاورزی انجام شده است، گفت: این انشعاب‌ها گاهی به طول 500 متر ازشبکه به اراضی باغی وصیفی منتقل شده است.
آرمین افزود: 70 درصد آب شرب مردم این مناطق از این طریق هدر می‌رود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code