موضوعات
کهکیلویه و بویراحمد

احیای واحدهای تولیدی صنعتی در کهگیلویه و بویراحمد

نویسنده:
37 واحد تولیدی راکد در دولت دراین استان به چرخه تولید بازگشتند. به گزارش روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد، رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت کهگیلویه وبویراحمد گفت: ازاین تعداد 22 واحد درخارج ازشهرک‌های صنعتی و 15 واحد درشهرک‌های صنعتی استان بوده است...
1395/08/29
 37 واحد تولیدی راکد در دولت دراین استان به چرخه تولید بازگشتند. به گزارش روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد، رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت کهگیلویه وبویراحمد گفت: ازاین تعداد 22 واحد درخارج ازشهرک‌های صنعتی و 15 واحد درشهرک‌های صنعتی استان بوده است.داریوش دیودیده اظهار کرد: از مهر 92 تاکنون تنها 5 واحد تولیدی در استان تعطیل شد. وی عنوان کرد: درقالب طرح رونق تولید تاکنون به بیش از 69 واحد تولیدی استان 540 میلیارد ریال تسهیلات اعطا شده است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: درسامانه رونق تولید 576 واحد وطرح تولیدی ثبت‌نام و450 طرح‌های مصوب کارگروه استانی با مبلغ تسهیلات 4 هزارمیلیارد ریال درقالب طرح رونق تولید به بانک‌های عامل نیزمعرفی شدند. دیودیده افزود: تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی، رفع مشکل مالیاتی واحدها، رفع مشکلات بیمه‌ای و تأمین اجتماعی، تأمین زیرساخت‌ها اعم از آب و برق و زمین و مسائل مدیریتی واحدهای صنعتی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به صورت مستمر پیگیری می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code