موضوعات
کهکیلویه و بویراحمد

اجرای طرح جایکا در کهگیلویه و بویراحمد

نویسنده:
کارشناس ژاپنی طرح جایکا از حوزه آبخیزداری زیلابی کهگیلویه و بویراحمد بازدید کرد...
1395/08/15
کارشناس ژاپنی طرح جایکا از حوزه آبخیزداری زیلابی کهگیلویه و بویراحمد بازدید کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، رئیس اداره منابع طبیعی بویراحمد با اشاره به بازدید کارشناس ژاپنی طرح جایکا (آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن) از حوزه آبخیزداری زیلایی کهگیلویه وبویراحمد گفت: همکاری این موسسه در این سفر برای اجرای طرح مشارکتی در این استان بررسی شد. جواد رحیمیان اظهارکرد: هدف کازوهیسا کاتو از این سفر، انجام ارزیابی اولیه و مطالعات در خصوص امکان اجرای طرح مشارکتی جایکا (طرح مشارکتی ایران و ژاپن برای مدیریت حوزه‌های آبخیز و عرصه‌های منابع طبیعی) به منظور توسعه منابع طبیعی در استان کهگیلویه و بویراحمد است.فاز اول طرح مشارکتی جنگل و مرتع ژاپن و ایران در چهارمحال و بختیاری به مدت پنج سال از 2010تا 2015 در مناطق روستایی کوهرنگ این استان اجرا شد.این عضو جایکا در نشست مشترک با مسئولان منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد به تشریح طرح بین المللی مشارکت جنگل و مرتع پرداخت و از احتمال اجرای آن در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد. کازوهیسا کاتو بیان کرد: هدف از اجرای این طرح مشارکتی جنگل و مرتع ژاپن و ایران، تقویت مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و توسعه منابع طبیعی با اقدام‌های مشارکتی است.وی گفت: طرح مشارکت جنگل مرتع ایران و ژاپن در کشور در حال اجراست و فاز نخست آن در استان چهار محال و بختیاری انجام شده و بعد از تکمیل پرسشنامه و ارزیابی شرایط در کهگیلویه و بویراحمد، طرح بین المللی جایکا (JICA) در این استان اجرا خواهد شد.
کاتو، شناسایی مشکلات حوزه‌های آبخیز و عوامل موثر بر منابع طبیعی را به عنوان اولویت‌های اجرای این طرح برشمرد و گفت: فرسایش خاک، کمبود منابع آب، تخریب جنگل و مرتع، آلودگی منابع آبی و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی از مشکلات اصلی عرصه‌های طبیعی است.
این کارشناس جایکا تصریح کرد: اجرای طرح مشارکتی جنگل و مرتع کشور ژاپن و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در ایران با تقویت مدیریت جامع حوزه آبخیز داری مشکلات را در عرصه‌های منابع طبیعی کاهش می‌دهد.
وجود حوضه‌های آبریز بزرگ، داشتن سالانه بیش از هفت میلیارد متر مکعب روان آب، لزوم حفظ 850 هزار هکتار جنگل در کهگیلویه و بویراحمد و ضرورت اجرای طرحهای آبخیزداری فرصت خوبی برای همکاری آژانش بین المللی جایکاه ژاپن در این استان فراهم کرده است.
وی کاهش فرسایش خاک، بهبود پوشش گیاهی، افزایش محصولات مرتبط، بهبود معیشت مردمی، کاهش خطرات سیل و حفظ منابع آب را از جمله مهم‌ترین راهکارهای مدیریت جامع حوزه آبخیزدر حین اجرای طرح جایکا دانست.
عضو آژانس همکاری‌های بین المللی ژاپن زمینه‌های حمایتی جایکا را شامل آموزشهای ضمن خدمت، ارزشیابی و پایش فعالیت ها، بهبود فنون حفظ آب و خاک، جلوگیری از تخریب جنگل ومرتع، کاشت گونه‌های اقتصادی، بهبود برنامه‌های معیشتی پیش برنده حفاظت آب، خاک، جنگل و مرتع و بهره برداری از کمیته‌های مختلف مدیریت و انجام مطالعات میان دوره ای و پایان دوره ای طرح ذکر کرد.
عضو تیم اجرایی طرح جایکا در این نشست مشترک گفت: با توجه به تعداد زیاد استانها و سطح وسیع عرصه‌های منابع طبیعی، امکان اجرای طرح در همه استانها میسر نیست و پس از ارزیابی شرایط منطقه و بررسی مطالعات و تکمیل پرسشنامه در کهگیلویه و بویراحمد این طرح اجرا خواهد شد.کارشناس جایکا ژاپن در این سفر شرایط منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله منطقه زیلایی را مناسب برای اجرای طرح مشارکتی جنگل و مرتع ایران و ژاپن دانست و افزود: اجرای این طرح بخشی از مخاطرات عرصه‌های جنگل و مرتع این استان را کاهش خواهد داد.جایکا نام یک سازمان دولتی مستقل بین‌المللی در ژاپن است که در زمینه توسعه به دولت ژاپن و همچنین کشورهای در حال توسعه ای کمک می‌کند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code