موضوعات
کیش

۱۰میلیون تومان معافیت گمرکی برای هر ملوان

نویسنده:
معاون اول رئیس‌جمهوری آیین‌نامه موسوم به ته‌لنجی یا ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها را ابلاغ کرد.
1396/06/15
به گزارش کیشوند نیوز، بر اساس این آیین‌نامه، معافیت ملوانی شامل معافیت از سود بازرگانی و سایر عوارض موضوع تبصره (۲) مواد (۶) و (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی، مصوب ۱۳۸۴است.
بر اساس ماده 7 این آیین‌نامه، شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن (لنج تجاری) در صورت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دادن ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی از قبیل بازنشستگی، بیمه درمان، عیدی آخر سال و سایر موارد مربوط، مجازند هر سال برای هر شناور و هر ملوان حداکثر 6 نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف صد میلیون ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره(۳) ماده(۱) این آیین‌نامه استفاده کنند.
معافیت‌های ملوانی برای شناورهای زیر ۲۰۰ تن حداکثر 6 نفر، برای ۲۰۱ تا ۳۵۰ تن حداکثر 7 نفر و برای ۳۵۱ تا ۵۰۰ تن حداکثر 8 نفر و در هر حال برای حداکثر 6 سفر در طول یک‌سال اعمال می‌شود. در مناطقی که تعداد سفر متداول شناورها بیش از 6 سفر است، سفرهای مازاد شناور مشمول معافیت نیست و ترخیص کالا در هر حال مشمول مقررات صادرات و واردات کشور است.
در ماده ۱۷آیین‌نامه عنوان شده است: از زمان لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، هرگونه مصوبات مغایر با این آیین‌نامه توسط مراجع استانی ذی‌ربط ازجمله شورای تأمین استان و کارویژه مرزی، لغو می‌شود.
همچنین کارگروهی با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) و با عضویت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و استانداری مربوط، ظرف یک ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن (لنج تجاری) موضوع این آیین‌نامه ظرف 5 سال با شناورهای فلزی یا حذف و تغییر کاربری آنها را به هیات وزیران ارائه می‌کند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code