موضوعات
کیش

کافه کتاب

كتاب جديدی از هوشنگ مرادی كرمانی

نویسنده:
مجموعه‌ داستان‌هاي كوتاه هوشنگ مرادي كرماني با عنوان «تهِ خيار» كه به گفته نويسنده «زهرخند»هاي او به موضوعات غم‌انگيزي همچون مرگ، بيماري و پيري است از سوي انتشارات معين منتشر شد.
1393/09/10
به گزارش مهر‌«تهِ خيار» مجموعه‌ بيش از 30 داستان كوتاه است كه مرادي كرماني آنها را «زهرخند» مي‌خواند زيرا به موضوعات غم‌انگيز همچون مرگ، بيماري و پيري مي‌پردازند اما از آن‌جايي كه «پشت هر فاجعه‌، كمدي‌اي نهفته است»«ته خيار» به گروه سني خاصي تعلق ندارد. مرادي كرماني در اين‌باره مي‌گويد: من موقع نوشتن، مخاطب خود را تعيين نمي‌كنم. درست مثل سبزي‌فروشي كه مشخص نمي‌كند خيار را در اختيار چه كسي و با چه ويژگي‌هايي قرار دهد. همه مي‌توانند از آن استفاده كنند.  «ته خيار» عنوان يكي از داستان‌هاي اين مجموعه است. هوشنگ مرادي كرماني در ابتداي اين داستان آورده: «اين هديه من است براي كسي كه سهم مهمي در تدوين كتاب‌هاي درسي داشت. كتاب‌هايي كه من در روستا با آنها باسواد شدم؛ البته يك ذره باسواد شدم. «دارا و سارا» يادگار اوست در ذهن ما بچه‌هاي آن روز. همان‌ها كه عروسك‌هايي شدند، در دست بچه‌هاي امروز.»ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code