موضوعات
خوزستان

خوزستان - اهدای کتاب توسط انجمن ندای تغییر

نویسنده: مریم فرطوسی
1397/08/06
موسسه اجتماعی ندای تغییر، سه شنبه 24مهرماه به دانش آموزتنروستی نزهه از توابع بخش غزانیه شهرستان اهواز، کتب و کتابخانه  اهدا کرد.
موسسه اجتماعی ندای تغییر، دوازدهمین کتابخانه، پروژه ی فرهنگی اجتماعی این موسسه با عنوان "یار مهربان 12" را در این روستا تاسیس و راه اندازی کرد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code