موضوعات
خوزستان

خوزستان - مراسم گرگیعان به مناسب میلاد امام حسن (ع)

نویسنده: سید موسی موسوی
1397/03/11
مراسم گرگیعان به مناسب میلاد امام حسن (ع)
این مراسم از قدیم در ماه مبارک رمضان
توسط کودکان انجام میشده
 و ثبت ملی شده استارسال پیام اشتراک 
 
 Security code