موضوعات
خوزستان

عبودى شمالى و جنوبى با احداث ٥ پل به هم وصل شدند

نویسنده:
رئیس اداره راه و شهرسازى شادگان در بازدید از روند احداث پل چهارم گفت: 3 پل به بهره بردارى رسید و 2 پل دیگر در حال ساخت هستند...
1396/09/08
رئیس اداره راه و شهرسازى شادگان در بازدید از روند احداث پل چهارم گفت: 3 پل به بهره بردارى رسید و 2 پل دیگر در حال ساخت هستند.
به گزارش همشهری «رضا شاوردى» افزود: اكثر ساكنان عبودى كه در بخش جنوبى ساكن هستند، به دلیل نبود پل‌ها و مشكل انتقال مصالح ساختمانى براى ساخت‌وساز مشكل جدى داشتند.
وى همچنین از تعریض جاده عبودى به طول ٨ كیلومتر از دوطرف خبر داد و خاطرنشان كرد: ٢ كیلومتر از این جاده در حال حاضر به مرحله آسفالت رسیده است.
رئیس اداره راه و شهرسازى یكى از مشكلات پیش روى تعریض جاده عبودى وجود لوله گاز در حریم جاده عنوان كرد و افزود: با تاكید نماینده شادگان براى تسریع در پروژه هماهنگى‌هاى لازم با اداره كل گاز استان براى جابه‌جایى خط انجام شد.
شاوردى ابراز امیدوارى كرد که با همكارى اداره گاز شادگان و هماهنگى دفتر نماینده شادگان این معضل به‌زودى رفع شود تا پروژه تكمیل شود.
جاده عبودى یكى از جاده‌هاى روستایى پرتردد استان است كه به دلیل عرض كم آن، تصادف‌هاى رانندگی زیادى در آن رخ می‌داد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code